Tiedote valtuuston kokouksesta 21.3.2016

24.3.2016

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Rajan valtuutetut kokoontuivat valtuuston kevätkokoukseen Kolariin 21.3.2016. Puumarkkinat olivat vuonna 2015 yhdistyksen alueella hieman alavireiset puun hinnan laskun ja kuitupuun heikon menekin vuoksi. Kauppaa tehtiin kuitenkin lähes normaalivuoden tahtiin. Valtuutetut ihmettelivät miksi metsäteollisuuden vahvat tulokset eivät näy lainkaan puun hinnassa. Metsänhoitoyhdistyksen oma korjuupalvelu kasvoi edellisvuodesta noin 15 prosenttia. Metsänhoitotöiden tekemistä vaikeutti Kemera-lain uudistamisen aiheuttamat viiveet hankkeiden rahoituksessa. Tästä syystä mm. taimikonhoidon työmäärät laskivat edellisvuodesta. Metsäsuunnittelun ja tila-arvioiden määrät kasvoivat reippaasti edellisvuodesta.

Vuosi 2015 oli uuden metsänhoitoyhdistyslain ensimmäinen vuosi.  Jäsenpito metsänhoitoyhdistyksessä oli erittäin hyvä, noin 85 % metsänhoitomaksua maksaneista pysyi jäsenenä. Koko maassa prosentti oli 77. Metsänhoitoyhdistys lisää panoksia jäsentensä palveluun. Kolariin palkataan alkukesästä toinen metsäasiantuntija ja Kolarin toimiston remontti on käynnissä.

Yleiskeskustelussa kokousväkeä puhutti hirvikantojen kääntyminen kasvuun. Pelkona on kymmenen vuoden takainen tilanne, jolloin hirvikanta nousi rajusti ja aiheutti mittavia metsätuhoja. Kannanottona valtuusto toivoo metsästysseurojen hakevan lupia selvästi edellisvuotta enemmän. Lupia tulisi myös riistanhoitoyhdistysten sisällä kohdistaa enemmän niille alueille missä hirvitihentymiä on.

Toinen valtuutettuja puhuttanut asia oli paikoin villiintynyt moottorikelkkailu. Taimikoissa holtiton kelkkailu voi aiheuttaa merkittäviä tuhoja, joita varsinkaan nuoret kelkkailijat ei itse välttämättä tiedosta.