Metsänhoitoyhdistys Länsi-Pohja on syntynyt neljän eri yhdistyksen (Alatornion-Karungin, Kemin-seudun, Simon ja Tervolan) fuusiona vuonna 1999. Varsinaisen toiminta alkoi vuonna 2000.

Palvelemme metsänomistajia kaikissa metsään liittyvissä asioissa. Keskeisimmät palvelumme ovat puukauppa, metsänhoitotyöt, metsätilojen arvioinnit ja metsänomistajien koulutus ja neuvonta.

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Pohja on metsänomistajien oma metsäpalvelujen tuottaja. Toiminnassamme korostuvat paikallisuus, läheisyys ja ammattitaito. Metsänhoitoyhdistys Länsi-Pohja  toteuttaa hyvää metsänhoitoa ja tarjoaa metsänomistajille asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua. Tavoitteenamme on olla alueemme johtava metsänomistajien edunvalvoja ja metsäpalvelujen tuottaja.

 

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Tornion toimipiste

Laivurinkatu 3

95400 Tornio

Puhelin. 0400-295 527

Simon toimipiste

Ratatie 1

95200 Simo

Puhelin. 0400-284 161

Tervolan toimipiste

Keskustie 93

95300 Tervola

Puhelin. 040-485 1518

Keminmaan toimipiste

Kunnantie 6

94400 Keminmaa

Puhelin. 0400 284 161

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
338 000 ha
Jäsenten lukumäärä
2100
Metsätilan keskikoko
40 ha
Puuston vuotuinen kasvu
500000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
370000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
3