PEFC-kriteerien sisäinen laadunvalvonta kunnossa Mhy Kymenlaaksossa

kymenlaakso

Vuoden alussa koko metsäala otti käyttöön päivitetyt PEFC-kriteerit. Kriteereissä lisättiin muun muassa säästöpuiden määrää ja tuotiin tiheiköt mukaan sertifikaattiin. Uutena asiana kriteereistä löytyy myös metsätoimijoiden sisäinen laadunvalvonta. Yritysten ja yhdistysten on tehtävä sisäistä PEFC-kriteerien sisäistä auditointia sekä pidettävä tästä kirjaa. 

- Sisäisen auditoinnin vaatimus on ehdottomasti tätä päivää. Jokaisen toimijan tulee olla kiinnostunut oman toimintansa tarkastelusta ja siihen liittyvästä laadun valvonnasta. Vaatimus sisäisestä auditoinnista sertifiointiin liittyen linkittyy saumattomasti omaan käytössä olevaan ja hyödyntämäämme laatujärjestelmään, kertoo Mhy Kymenlaakson johtaja Panu Pettinen

Mhy Kymenlaakso oli mukana ensimmäisessä otannassa, jossa Kestävän metsätalouden yhdistys ry tarkasti, miten sisäinen laadunvalvonta toteutetaan. Tarkastukset ovat osa vuosittaista sisäisen auditoinnin ohjelmaa ja tarkastusten tarkoituksena on arvioida laadunseurantatiedon luotettavuutta ja alueellista vertailukelpoisuutta, sekä tulosten käsittelyä laadunseurantaa toteuttavissa organisaatioissa.

Kokonaisuudessaan sisäisen auditoinnin toteuttaminen on tarkastajan mukaan hyvällä mallilla. Mhy Kymenlaakso on tehnyt tarkastusten dokumentointiin lomakejärjestelmän, jota myös useat muut Mhy:t hyödyntävät.

Sisäinen laadunvalvonta ottaa huomioon mm. säästöpuiden määrän ja sijainnin leimikolla.
Maastotarkastuksissa selvisi, että Mhy:n omat raportit olivat yhteneväisiä tarkastuksien kanssa ja raportointi on kunnossa. Kuvaaja: Kaisa Kettunen/KMY ry

Tarkastajan mukaan tehdyt havainnot maastokohteilla vastasivat Mhy Kymenlaakson tekemiä tarkastusraportteja. Myöskään poikkeamia tarkastettavilta kohteilta ei löytynyt. Tarkastuskohteilla oli kiinnitetty tarkastajan mukaan hyvin huomiota säästöpuiden ja tekopökkelöiden määrään.

Lue lisää PEFC-sertifioinnista>>

Ajankohtaista

 1. Sippolan alueen uusi metsäasiantuntija Anni Korhonen odottaa tapaamisia metsänomistajien kanssa

  Sippolan alueen uusi metsäasiantuntija Anni Korhonen odottaa tapaamisia metsänomistajien kanssa

  Kymenlaakso

  Metsäasiantuntija Anni Korhonen viihtyy niin urheilun kuin tanssin parissa.

  Lue lisää
 2. Kuutio-palvelu käyttöön Mhy Kymenlaaksossa

  Kuutio-palvelu käyttöön Mhy Kymenlaaksossa

  Kymenlaakso

  Mhy Kymenlaakso kilpailuttaa jatkossa kaikki metsänomistajien valtakirjakaupat Kuution kautta.

 3. Metsä on ollut aina läsnä Maiju Moilaselle

  Metsä on ollut aina läsnä Maiju Moilaselle

  Kymenlaakso

  Maiju Moilanen aloitti uutena metsäasiantuntijana Metsänhoitoyhdistyksessä lokakuussa. Metsä on hänelle osa jokapäiväistä elämää.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset