Harvennukset: Neljän kohdan muistilista metsänomistajalle

kymenlaakso

jokela harvennusmetsien harvennukset mhy kymenlaakso

Metsien harvennukset ovat puhututtaneet metsänomistajia sekä metsäammattilaisia viime viikkoina. Esiin tulleet puutteet ovat huolestuttava ilmiö ja aihe vaatii huomiota kaikilta metsässä toimivilta.

Metsätalous perustuu tutkittuun tietoon. Tapion julkaisemat, tutkimuksiin perustuvat, metsänhoidon suositukset ohjaavat kaikkea toimintaa metsässä. Suositusten mukaiset harvennukset pitävät huolen siitä, että metsä sitoo jatkossakin hiiltä ja tuottaa metsänomistajalle puukauppatuloja.

Mitä ottaa huomioon, kun harvennukset ovat ajankohtaisia omassa metsässä?

 1. Metsänhakkuusopimusta tehdessä on tärkeä kiinnittää huomiota ehtoihin. Niissä tulee olla maininta jäävän puuston määrästä ja kriteereinä tulee käyttää metsänhoidon suosituksia. Näin mahdollisessa sopimusrikkomuksessa on mahdollista saada korvausta sopimukseen kuulumattomien puiden hakkuusta ja näillä puilla on kaksinkertainen hinta. Mitä metsänhoitosuositukset ovat? Lue lisää: Metsanhoitosuositukset.fi
 2. Korjuunvalvonnalla varmistetaan, että harvennukset tehdään sovitusti ja puutteisiin pystytään vaikuttamaan jo hakkuun aikana. Tärkeimpiä mitattavia asioita ovat ajourien tiheys ja leveys sekä jäljelle jäävän puuston pohjapinta-ala.
   
 3. Ensiharvennuksen onnistuminen riippuu myös paljon metsikön laadusta. Ajallaan tehdyt taimikonhoidot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Myös ennakkoraivaus vaikuttaa tutkitusti ensiharvennuksen laatuun helpottamalla korjuuyrittäjän työskentelyä.
 4. Onnistuneen harvennuksen avaimet ovat toimivassa yhteistyössä. Avoin keskustelu metsänomistajan ja metsäalan ammattilaisten välillä on tärkeää.

Toimivat puumarkkinat edellyttävät myös luottamusta – asioista sovitaan ja niistä pidetään kiinni. Tässä metsänomistajan rooli on tärkeä, sillä vain metsänomistaja tietää ja päättää, mitä metsissä tehdään. Meidän tehtävämme Metsänhoitoyhdistyksessä on auttaa metsänomistajaa metsäasioissa ja sitä kautta pääsemään omiin tavoitteisiin.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi

Oma metsäasiantuntijasi kartoittaa metsätilasi hoitotarpeet ja auttaa sinua pitämään huolen metsäomaisuudestasi. Löydät oman metsäasiantuntijasi yhteystiedoista. Metsätilasi löydät myös metsänomistajan omasta palvelusta OmaMetsästä!


Ajankohtaista

 1. Toimistot suljettuina 19.-21.9.

  Toimistot suljettuina 19.-21.9.

  Kymenlaakso

  Toimihenkilöt kouluttautuvat uuden metsäjärjestelmän käyttöön syyskuussa. Siirtymävaiheessa voi ilmetä viivästyksiä asiakaspalvelussa ja laskutuksessa.

  Lue lisää
 2. Iskikö myrsky metsään? Tässä muistilista metsänomistajalle

  Iskikö myrsky metsään? Tässä muistilista metsänomistajalle

  Kymenlaakso

  Myrskytuhon äärellä metsänomistaja voi tuntea epävarmuutta siitä, mitä nyt tulisi tehdä. Tässä muistilista metsänomistajalle myrskytuhon sattuessa.

 3. Uusi metsäjärjestelmä käyttöön Mhy Kymenlaaksossa syksyllä

  Uusi metsäjärjestelmä käyttöön Mhy Kymenlaaksossa syksyllä

  Kymenlaakso

  "Uusi metsäjärjestelmä tulee hyödyttämään kaikkein eniten juuri metsänomistajia, sillä pystymme tarjoamaan entistä monikanavaisempaa palvelua", kertoo Mhy:n johtaja Panu Pettinen.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset