Puumarkkinat

Puun hinta Kymenlaaksossa

Tällä sivulla esitetään puun kantohinnat neljän viikon liukuvalla keskiarvolla hakkuutyypeittäin.

Päivitetty: 29.8.2019

Harvennushakkuu Keskihinta, €/m3
Mäntytukki 54,10
Kuusitukki 53,00
Koivutukki 37,80
Mäntykuitu 18,40
Kuusikuitu 17,30
Koivukuitu 15,40
   

 

Päätehakkuut €/m3
Mäntytukki 65,00
Kuusitukki 66,10
Koivutukki

48,90

Mäntykuitu 21,60
Kuusikuitu 22,00
Koivukuitu 18,80

Lähde: MTK:n puukauppatilastot, www.mtk.fi/reppu