Jäsenmaksut 2020

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020:

Perusmaksu 40,00€ + 2,30€/ha.

Vuoden 2020 jäsenmaksu laskutetaan helmikuussa 2020

Maksutasosta päättivät Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n valtuusto, jonka kaikki jäsenet ovat yksityisiä metsänomistajia. Tiesitkö, että jäsenmaksu on myös vähennyskelpoinen metsäverotuksessa?

Ketkä kaikki maksavat jäsenmaksun?

Jäsenmaksu lähetetään automaattisesti kaikille Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n jäsenenä 1.1.2020 olleille metsänomistajille. Jäsenmaksu lähetetään kullekin veroyksikölle erikseen. Jäsenmaksu lähetetään kullekin veroyksikölle erikseen. Samassa taloudessa asuvien aviopuolisoiden sekä heidän alaikäisten lasten omistamien omistusyksikköjen jäsenpinta-ala voidaan jäsenten omasta pyynnöstä yhdistää.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut. Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on henkilöjäsenen hakeuduttava kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 40,00 € vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolisoista liityttävä kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 40,00 € vuodessa. Jos samassa taloudessa asuvat puolisot omistavat yhdessä ja erikseen metsäpalstoja, he voivat vapautua useampikertaisesta perusmaksusta ilmoittamalla siitä metsänhoitoyhdistykseen. Ja maksavat näin ollen vain yhden perusmaksun.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella

Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäsenenä. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n jäsenedut saa käyttöönsä olemalla Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n jäsen. Tarjoamme jäsenhintaisia palveluita omalla toimialueellamme.