Taimikosta tukkipuuksi 2019 -tempaus

14.3.2019

Osallistu taimikosta tukkipuuksi 2019 tempaukseen, niin voit voittaa Jonsered ammattiraivaussahan. Tempauksella vauhditetaan taimikonhoitotöitä ja nuoren metsän hoitotöitä.

Näin pääset mukaan:
Palkinnot arvotaan vuonna 2019 nuoren metsän hoitotyötä tai taimikon varhaishoitoa tehneiden kesken.
-työ tulee olla metsänhoito-ohjeiden mukaisesti hyväksyttävästi toteutettu, poistuma vähintään 2000runkoa/ha, ensiharvennuksessa 1000runkoa/ha.
-minimi pinta-ala varhaishoidossa 1ha ja nuoren metsän hoidossa 2ha.
-työ voi olla joko maanomistajan itse tekemä tai metsänhoitoyhdistyksellä teetetty.
-toteutuksen raportointi tapahtuu Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n kautta.
-mukaan pääsevät Metsänhoitoyhdistys Koillismaan alueen yksityismetsissä tehdyt työt.
-arvonta suoritetaan alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja Metsänhoitoyhdistys Koillismaan metsäasiantuntijoilta.

PANNAAN PORUKALLA PÖHELIKÖISSÄ PÖLISEMÄÄN!