Taimesta tukkipuuksi -tempaus!

25.3.2020

Osallistu taimikosta tukkipuuksi 2020 tempaukseen, niin voit voittaa ammattiraivaussahan. Tempauksella vauhditetaan taimikonhoitotöitä ja nuoren metsän hoitotöitä.

Näin pääset mukaan:

Palkinnot arvotaan vuonna 2020 nuoren metsän hoitotyötä tai taimikon varhaishoitoa tehneiden kesken.
-työ tulee olla metsänhoito-ohjeiden mukaisesti hyväksyttävästi toteutettu, poistuma vähintään 2000 runkoa/ha, ensiharvennuksessa 1000 runkoa/ha.
-minimi pinta-ala varhaishoidossa 1 ha ja nuoren metsän hoidossa 2 ha.
-työ voi olla joko maanomistajan itse tekemä tai metsänhoitoyhdistyksellä teetetty.
-toteutuksen raportointi tapahtuu Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n kautta.
-mukaan pääsevät Metsänhoitoyhdistys Koillismaan alueen yksityismetsissä tehdyt työt.
-arvonta suoritetaan alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja Metsänhoitoyhdistys Koillismaan metsäasiantuntijoilta.