Kuvia Kuivaniemen metsäpäivästä

11.9.2019

Kuivaniemellä järjestettiin metsäpäivä 6.9. Metsäpäivässä oli mm. korjuu- ja taimikonhoitonäytös sekä ajankohtaista metsäasiaa.


Metsänhoitoyhdistyksen korjuuyrittäjä Pentti Soikko esittelee harvennushakkuukohdetta.

Metsänomistajat nokipannukahvilla ja makkaran paistossa. Metsänhoitoyhdistyksen johtaja Antti Härkönen kertoo ajankohtaisista metsäasioista.

Metsänhoitoyhdistyksen metsuri Pekka Sallinen pitämässä taimikonhoitonäytöstä.

Metsänomistajat tutkimassa oikeaan aikaan hoidettua taimikkoa.

Metsänomistajien tehtävärastin oikeat vastaukset: puun pituus 15,1m ja tilavuus 0,1m3.
Pituudessa lähimpänä oli Ritva Koskela ja tilavuudessa Teemu Väätäjä.