Korjuunäytös Kuusamossa

19.9.2019

Kuusamossa järjestettiin korjuunäytös 18.9.2019

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa järjesti korjuunäytöksen Kuusamossa 18.9. Tapahtumassa esiteltiin metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun toimintaa ja korostettiin oikea-aikaisten harvennushakkuiden tekemisen merkitystä metsätalouden kannattavuudelle. Metsänomistajat saivat arvuutella puun rungon tilavuutta. Oikea vastaus oli 288 litraa. Aulis Saapunki "tiesi" oikean vastauksen, Jaakko Aikkila ja Riitta Karjalainen olivat seuraavaksi lähimpänä muutaman litran päässä.