Hirvien pyyntilupien anominen päättyy 30.4.2020

27.4.2020

Hirvieläinten pyyntilupahakemuksen tehdään 1-30. huhtikuuta 2020.  Metsästysseurojen kannattakin hakea lupia reilusti ja mieluummin jättää loppusyksystä lupia käyttämättä, sillä lupien määrää ei voi metsästykaudella enää lisätä. Kaato-% ei ole oikea mittari, miten metsästys on onnistunut, vaan jäljelle jäävä talvehtiva kanta.

Pitkin kevättä on pidetty palavereita luonnonvarakeskuksen, riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistyksen, maa- ja metsätalouden, koirajärjestöjen, luontopiirien, liikenneviranomaisten sekä muiden vastaavien kesken, jossa itse kunkin tahon näkökulmat on tullut tiedoksi päättäjille. Lopullisen kaatomäärän raamit asettaa kuitenkin Suomen riistakeskus, joka viime kädessä vastaa kannanhoidosta. Suomen riistakeskuksella on 15 maakunnallista aluetoimistoa, missä virkamiehet hoitavat tätäkin asiaa. Valitettavan usein päättävät sysäävät vastuun metsästysseuroille, koska seurat eivät hae riittävästi lupia. Kuitenkin samainen riistakeskus antaa suosituksia haettavasta määrästä, jota pääsääntöisesti noudatetaan?

Runsaslumisen talven 2019-2020 johdosta, olivat hirvet asustelleet hyvinkin pienellä alueella. Kentältä saatujen tietojen mukaan, talvehtimisalueella on tullut hirvien aiheuttamia vahinkoja runsaasti. Nämä vahingot selviävät viimeistään syksyn metsästysaikana metsästäjien ilmoittamana. Pääsääntöisesti maanvuokrasopimuksissa on vuokralaisen velvollisuudeksi sovittu vahinkojen ilmoittaminen maanomistajille.