Hieno uutinen Kainuusta!

koillismaa

27.3.2024

LEHDISTÖTIEDOTE

KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon suunnitellulle sellu- ja biotuotetehtaalle lainvoimainen ympäristö- ja vesitalouslupa

Korkein Hallinto-oikeus on 27.3.2024 päättänyt olla käsittelemättä kaikki Vaasan Hallinto-oikeuden asiassa tekemää päätöstä vastaan jätetyt valitukset. Näin ollen yhtiön lupa rakentaa ja operoida 600 000 tonnin sellutehdas muuttuu lainvoimaiseksi.

KaiCell Fibers Oy:n toimitusjohtaja Hannu Heikkinen kommentoi seuraavasti: “Saatu päätös tarkoittaa yhtiön toiminnassa painopisteen siirtymisen lupaprosessin hallinnasta tehtaan toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Lähes seitsemän vuotta kestänyt ympäristövaikutusten arviointi- ja ympäristölupaprosessi ovat edellyttäneet hankkeeseen sitoutuneilta pitkäjänteisyyttä. Nyt päättyneet arviointi- ja lupaprosessit ovat samalla olleet osoituksena tehtaasta aiheutuvien vaikutusten monipuoliseen ja huolelliseen arviointiin. Tehtaan sijaintipaikka Paltamossa tulee olemaan optimaalinen. Alueen liikenneyhteydet ovat hyvät ja hankkeesta aiheutuvat infrakustannukset ovat maltillisia. Paltamon keskeinen sijainti Kainuussa mahdollistaa tehtaan aluetalousvaikutusten leviämisen laajalle ympäri Kainuuta. Raaka-ainevarojen keskelle sijoittuva tehdas lyhentää merkittävästi hankinta-alueelta saatavan puuraaka-aineen kuljetusmatkoja vähentäen samalla liikennesuoritetta ja ilmaston kuormitusta.

Vuosia kestäneen lupaprosessin aikana on edistetty tehdasalueen suunnitteluvalmiutta. Samalla voidaan todeta, että kyseisen viiveen aikana Ukraina sota on horjuttanut Suomen metsäkuitutasapainoa uuteen tilaan jossa nimenomaan Kainuu nousee havupuun optimaaliseksi hankinta-alueeksi. Paltamon moderni sellutehdas positioituu alhaisine kokonaistuotantokustannuksineen erittäin kilpailukykyiseksi alallaan ja sen myötä myös kannattavaksi.”

Hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari esitti puolestaan: “Pidimme järkevänä ajaa hanketta jonkin aikaa säästöliekillä koska juridinen prosessin pituus oli niin ennalta arvaamaton. Nyt kun lähes kolmen vuoden aikana ollaan keskitetty välttämättömiin asioihin, yhtiön kassatilanne on vahva ja voimme käynnistää seuraava vaihe nopeasti. Se onkin tarpeen koska hankkeen etenemistä on seurattu moneltakin kansainväliseltä taholta, ja nyt voimme uskottavalla tavalla aktivoitua teollisten toimijoiden ja rahoittajien suuntaan. ”

 Lisätietoja: Hannu Heikkinen puh. +358 44 7100 864, hannu.heikkinen@kaicellfibers.com

Ajankohtaista

 1. Metsänomistajailta Oulussa

  Koillismaa

  Lue lisää
 2. On metsäretken aika!

  Koillismaa

 3. Haetaan metsänhoitoesimiestä Kuusamoon

  Koillismaa

2024 © Metsänhoitoyhdistykset