Metsään.fi -palvelu

Valtio kerää metsävaratietoa

Suomen valtio auttaa metsänomistajia ja kerää tietoa metsien hakkuu- ja hoitotarpeista. Ne löytyvät metsäkeskuksen ylläpitämästä Metsään.fi- palvelusta, jonka käyttö on metsänomistajalle maksutonta.
Palvelusta löytää mm. kartat, ilmakuvat sekä ehdotukset hoito- ja hakkuutöistä seuraavalle viidelle vuodelle. 
Antamalla Mhy Keskipohjalle suostumuksen tiedon käytölle, yhteistyö helpottuu ja nopeutuu. Lisäksi yhdistyksen jäsenenä saa käyttöönsä maksuttoman Metsäselain –palvelun omaan älykännykkään.

Hyödynnä työ, anna suostumus

Hyödynnä valtion tekemä työ ja anna meille suostumus tietojen siirtämiseen metsäneuvojasi avuksi.

    Mhy Keskipohjan asiakkaille sähköinen oma Oikotie-linkki suostumusten antamiseen Metsään.fi palveluun >>

Tulostettava lomake, Suostumus metsätiedon käsittelyyn (Suomen metsäkeskus) >> 
 

Metsään.fi –tiedot ei ole metsäarvio!

Metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Jouni Aila korostaa, etteivät Metsään. fi –tiedot sellaisenaan ole käyttökelpoisia metsätila-arvioita varten. Metsävaratieto on eri alueilla hyvinkin eri-ikäistä. Uusimmilla alueilla on saatavilla laserkeilaus-aineistoa, jonka puumäärätieto on kohtuullisen tarkkaa, mutta puulajien erottelu ja tukkipuuosuuden määrittely vaatii maastokäynnin, mikäli tietoja käytetään metsätila-arvion laadintaan. Ailan mukaan osalla alueista perustiedot ovat jo 10 vuotta vanhoja, niiden kerääminen on suoritettu ihmistyönä ja perustuvat sen aikaisiin maastoarviointeihin.
- Vuosien saatossa metsikkötietoja on päivitetty tietoon tulleiden mm. metsänkäyttö- ja taimikonperustamisilmoitusten perusteella. Kaikkia metsänkäyttöilmoitusten töitähän ei välttämättä ole kuitenkaan koskaan tehty. Ja toisaalta hakkuitakin on voitu toteuttaa suunnitelmista poiketen. Vuosittainen puuston kasvu on lisätty laskennallisesti nykyhetken puumääriin. Myös luonnontuhojen aiheuttamat muutokset metsiköissä eivät välttämättä näy tiedoissa.

Maastokartoitus välttämätön
Asianmukainen ja laadukas metsäarvio vaatii maastokäynnin, jossa kaikki metsikkökuviot käydään tarkastamassa ja mittaamassa puuston määrä sekä metsänhoidollinen tila. Esimerkiksi odotusarvojen määrittäminen ilman maastokäyntiä on mahdotonta, sillä metsikön kasvukunto, maasto-olosuhteet ja hoitotarve vaikuttavat ratkaisevasti tuotto-odotusten määrittelyyn. Pelkkien taulukkoarvojen käyttö ilman maastotarkastusta on suuri epävarmuustekijä metsätilakaupassa niin myyjän kuin ostajankin kannalta.