Koulutushankkeet

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja mukana kahdessa koulutus- ja tiedonvälityshankkeessa

Yksi Kansallisen metsästrategian 2015 keskeinen tavoite on, että metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä. Myös vuonna 2014 hyväksytyssä metsäpoliittisessa selonteossa haetaan alalle uusia kasvun mahdollisuuksia. Metsänomistajia on tärkeää kannustaa huolehtimaan metsäomaisuudestaan ja tekemään sitä koskevia aktiivisia valintoja, päätyvätpä he sitten talouskäyttöön, suojeluun tai maiseman säilytykseen. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten.
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi alueellamme on käynnistynyt kaksi koulutus- ja tiedonvälityshanketta: Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin ja Motit liikkeelle - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen. Hankkeet ovat ylimaakunnallisia ja koskettavat siten koko Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan toimialuetta.

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin

Marraskuussa pääsi käyntiin tiedonvälityshanke "Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin". Hankkeen tavoitteena on aktivoida metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja omistusjärjestelyjä. Hankkeen toteuttajina toimivat Suomen Metsäkeskus ja Mhy Keskipohja ja se toimii 3 vuoden ajan. 
 

Motit liikkeelle - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen 

Myös Motit liikkeelle – hanke on kolmivuotinen ja käynnistyy vuoden 2016 alussa uusien metsänomistajien ja kehittyvien metsänomistajien starttikoulutuksella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän aikuiskoulutuksen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedu Aikuiskoulutuksen ja Keskipohjan metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Vuonna 2018 on hankkeen puitteissa tarjolla seuraavanalaisia koulutuskokonaisuuksia: metsäveroilmoituksen täyttö, kustannustehokas ja tuloksekas metsien uudistaminen, kustannustehokas ja oikea-aikainen taimikon varhaishoito, taimikonhoito ja nuoren metsän hoito, harvennushakkuiden talous, monipuolistuvat metsien käsittelytavat, koneellinen metsänhoito, suometsien kokonaisvaltainen hoito, suunnitelmallinen ja tuloksekas puukauppa ja naismetsänomistajien koulutustapahtumat. Seuraavana kahtena vuotena metsänomistajille tarjotaan sekä uusia että näitä samoja koulutuskokonaisuuksia tarpeen mukaan.

Katso tulevat tapahtumat =>

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä, pääset metsäverokoulutuksen materiaaliin

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä, pääset puukauppakoulutuksen materiaaliin