Kemera

Kemera -järjestelmä on määräaikainen ja sen nojalla voidaan tehdä päätöksiä vuoden 2020 loppuun ja maksatuksia vuoden 2023 loppuun asti. Tukea myönnetään:

  • taimikon varhaishoitoon 
  • nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keräämiseen
  • metsän terveyslannoitukseen
  • suometsän hoitoon
  • metsäteihin
  • metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin