Jäsenyys 2020

Jäsenkortti ja -maksu 2020 postitetaan helmikuun puolessa välissä

Jäsenmaksulla olet mukana alueellisessa PEFC-metsäsertifioinnissa. Jäsenetujasi ovat myös edunvaltonta puukaupassa, suojelussa ja maapolitiikassa. Saat metsäasintuntija- ja toimistopalvelut sekä laadukkaat jäsenhintaiset metsäpalvelut läheltäsi. Lisäksi tarjoamme erillaisia kursseja ja koulutuksia, metsäretkiä ja metsämatkoja. Jäsenmaksu on metsäverotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen kuluerä.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan jäsenmaksut 2020

0 - 10 ha 45 €
10.1 - 20 ha 65 €
20.1 - 50 ha 115 €
50.1 -     ha 165 €
 • Puolisoiden omistaessa erikseen ja yhdessä metsää, voidaan jäsenyys omistajan niin halutessa yhdistää.
 • Kannatusjäsenmaksu 45 €
 • Jäsenenä olevan yhteisomistustilan (yhteismetsä, perikunta) osakkaan jäsenmaksu 45 €)

Näitä palveluja ja etuja mhy Keskipohja antaa jäsenilleen

Maksutonta neuvontaa

 • Asiantuntijamme vastaavat jäsenille metsänhoitoon ja -käyttöön liittyviin kysymyksiin
 • ​Uudelle metsänomistajalle tarjoamme maksuttoman maastokäynnin metsäneuvojan kanssa
 • Maksuton puunmyyntisuunnitelma valtakirjakaupan yhteydessä
 • ​Puukaupan teon yhteydessä tietoa hinnoista ja paikkakunnan puumarkkinatilanteesta

Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan

 • Metsän uudistaminen, taimikonhoito, paikalliset luottometsurit
 • Puunmyyntisuunnitelma, puukaupan kilpailutus, puunhintatiedot, katkontavertailu, puunkorjuupalvelu
 • ​Tila- ja tuhoarviot, metsäsuunnitelma

Muut jäsenpalvelut

 • Jäsenten metsät ovat mukana PEFC-metsäsertifioinnissa
 • Kännykkämetsäsuunnitelma, metsäselain ajantaisille metsäsuunnitelmille
 • Metsänhoitoyhdistyksen jäsenlehti; Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 4 kertaa vuodessa
 • Kursseja ja koulutusta, maastoretkiä, metsämatkoja ja tapahtumia sekä metsätaitokilpailuja
 • Paikallis- ja aluetasolla edunvalvonta: Seuraamme ympäristö- ja kaava-asioita, joilla voi olla suoraa tai välillistä vaikutusta metsäsi käyttöön

Kaikki MTK:n jäsenedut metsänhoitoyhdistyksen jäsenille saat tulostettua täältä ==>