Kemera-lomakkeet

Taimikonhoidon ja juurikäävän torjunnan uudet Kemera-lomakkeet 

Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa sekä juurikäävän torjuntaa koskevat Kemera-lomakkeet on nyt julkaistu Metsäkeskus.fi-palvelussa. Muut uuden Kemera-lain lomakkeet julkaistaan portaittain touko-heinäkuun aikana. Kemera-rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen kestävän metsätalouden rahoituslain tultua voimaan 1.6.2015.
 
Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen, Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa.Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.
 

Tähän mennessä julkaistut lomakkeet löydät Metsäkeskuksen sivuilta