Kemera

Uusi Kemera -järjestelmä on määräaikainen ja sen nojalla voidaan tehdä päätöksiä vuoden 2020 loppuun ja maksatuksia vuoden 2023 loppuun asti. Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään jatkossakin

  • nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen
  • terveyslannoitukseen
  • juurikäävän torjuntaan
  • suometsän hoitoon
  • metsäteihin
  • metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin
  • uutena tukimuotona otetaan käyttöön taimikon varhaishoito.

Tuettavista toimenpiteistä jäivät pois muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuutuki.