Asiakaspalaute

Loistavaa asiakaspalautetta metsänhoitoyhdistyksille

Metsänhoitoyhdistykset keräävät asiakaspalautetta laskujen yhteydessä sähköisellä lomakkeella. Asiakaspalautetta on kerätty vuodesta 2005 alkaen. Vuodesta 2010 lähtien palautetta on voinut antaa sähköisesti www-sivujen kautta.

Valtakunnallisesti palautetta on keskimäärin antanut vuosittain noin 5000 metsänomistajaa. Vaikka linkki palautekyselyyn tai palautelomake tulee laskun mukana, suurin osa metsänomistajista on ilmeisen tyytyväisiä laskunsa maksajia. Palautteen keskiarvo on aina ollut kiitettävän puolella.

Mhy Keskipohja metsänomistajat tyytyväisiä

Palautetta voidaan antaa puukauppapalveluista, metsänhoitopalveluista sekä muista asiantuntijapalveluista. Vuoden 2016 aikana ovat Mhy Keskipohjan alueen metsänomistajat olleet erityisen tyytyväisiä ammattitaitoiseen palveluun sekä siihen, miten tilattavat työt on käyty selkeästi läpi ja niistä on sovittu yhdessä toimihenkilön kanssa metsänomistajan omat toiveet huomioon ottaen. Asteikolla 1-5 nämä asiat saavat keskimääräisen arvosanan 4.80. Työn jälkeen ollaan keskimäärin myös erittäin tyytyväisiä arvosanalla 4.65. Eniten kehitettävää löytyy meillä siitä, miten metsänomistajaa on informoitu työn etenemisestä ja sovitun työaikataulun mukaisuudesta. Näistä arvosana on vain 4.38.
Kaikki tämän vuoden palautteisiin vastanneet antavat meille myös positiiviseen palautteen siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelevat metsänhoitoyhdistyksemme palveluja myös tutuilleen. Suosittelujen keskimääräiseksi arvoksi on tullut 9,3.

Asiakaspalautetta kerätään osana Metsänomistajat -ketjun laatujärjestelmää. Toivommekin, että annat sitä saamasi työlaskun mukana tulleella lomakkeella ja valmiiksi maksetulla palautuskuorella tai laskussa annetulla käyttäjätunnuksella osoitteen http://www.mhy.fi/palaute kautta saatavalla sähköisellä lomakkeella.

Antamallasi palautteella ja mielipiteellä on suuri merkitys palvelujemme ja toimintamme kehittämisen kannalta.