Yli neljä miljoonaa puun taimea maahan tällä istutuskaudella

21.5.2019

Ulkomailta tuleva työvoima täydentää metsuriresurssia

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen toimialueella istutetaan tänäkin keväänä hieman yli 4 miljoonaa puun taimea. Istutuksen tekevät metsänomistajat ja yhä useammin ammattimetsurit. 

Mhy:llä on käytössään sekä omia vakituisia ja määräaikaisia palkkametsureita sekä yrittäjämetsureita.

- Paikallisten ammattimetsureiden saatavuus on ollut hyvä. Ainoa poikkeus ovat tänä vuonna Keuruun ja Multian alueet, jossa metsureita jäi eläkkeelle eikä tilalle saatu palkattua työvoimaa kotimaasta. Siellä osan istutuksista hoitaa suomalainen yritys, jonka työntekijät ovat Virosta. Ensikokemukset työnlaadusta ovat erittäin hyvät, kenttäpäällikkö Jussi Linnala kertoo.

Ulkomaalaisten metsureiden käyttö ei vie työtä mhy:n omilta metsureilta, vaan täydentää resurssia siellä missä työntekijävajetta on. Ulkomailta tulevaa työvoimaa on myös metsuritöissä pohjoisessa. Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kiviseudun alueella pieni osa taimista on hankittu Pohjan taimelta maahan istutettuna.

- Näin pystytään hoitamaan puun taimet oikeaan aikaan maahan ja pääsemme nopeammin tekemään taimikonhoitoja, joita on rästissä meidänkin alueella ja jotka ovat monelle metsurille istutuksia mieluisampaa työtä.

- Kevään aikana sisäistä organisaatiotamme on uudistettu. Metsäasiantuntijoiden aikaa on vapautettu asiakasrajapintaan ja metsäpalvelumme ovat todella hyvällä mallilla. Meillä on koko alueella yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit. Työnjälkeen panostetaan: työn suorittaja tekee omavalvonta ja lisäksi mhy:n toimesta tehdään otannalla vielä laadunseurantaa.


Metsuri Matti Nieminen istutuspuuhissa.

Kouluista ei saada riittävästi uutta työvoimaa

Pula kotimaisista metsureista on näkynyt esimerkiksi etelässä toimivissa metsänhoitoyhdistyksissä, joissa on jo pitkään käytetty myös ulkomailta tulevaa työvoimaa. Tilanne huolestuttaa myös Mhy Keski-Suomen metsureiden luottamusmies Hannu Ollikaista.

- Ulkomaisia työntekijöitä on pakko palkata, jos kerran kotimaasta työvoimaa ei löydy tarpeeksi. Taimikonhoitorästit kasvavat jatkuvasti ja on tärkeää pitää metsätalous pyörimässä varsinkin kun suunnitellaan uusia tehtaita.

- Koulujen kautta alalle hakeutuu vain vähän uutta työvoimaa. Mielestäni parempi koulutusväylä olisi oppisopimus, jossa alalle tuleva tekisi töitä kokeneemman metsurin työparina. Aika nopeasti siinä huomaa, kenestä alalle on.