Vierimetsänhoito käynnistyy Saarijärven-Kannonkosken alueella

13.9.2018

Tarkoituksena on hoitaa sähkölinjan vierimetsä kestämään tuulta ja lunta

Syksyllä 2018 käynnistyy vierimetsien hoito Elenian 20 kilovoltin linjoilla Saarijärvellä, Kannonkoskella ja Karstulassa. Hanke koskettaa noin 800 maanomistajaa. Töiden on määrä olla valmiina vuoden 2020 lopussa.
- Tarkoituksena on hoitaa sähkölinjan vierimetsä 10-15 metrin leveydeltä niin, että metsä kestää paremmin tuulta ja lunta eikä sähkökatkoja pääse syntymään. Vierimetsänhoito on osa Elenian jatkuvaa sähköverkon kunnossapitoa, johon velvoittaa myös sähkömarkkinalaki, kertoo projektivastaava Hanna-Leena Lepistö Elenialta.

Kuluja ei tule, puun myynnistä tuloja

Maanomistajalle ei kerry vierimetsänhoidosta lainkaan kuluja, sillä Elenia maksaa kaikki hoito- ja korjuukulut. Työt toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi.
- Hoidettavaa linjaa on kaikkiaan noin 191 kilometriä. Sen varrella olevat metsät kartoitetaan ja arvioidaan hoitotöiden tarve. Varttuneissa taimikoissa se on metsurivoimin tehtävää taimikonhoitoa, vanhemmissa metsissä hakkuukoneella tehtävää harvennusta ja riskipuiden poistoa. Hoidetussa metsässä meillä ei ole tarvetta tehdä mitään, Mhy Keski-Suomen korjuuesimies Markku Kaukosuo kertoo.
Vierimetsänhoito vaikuttaa kymmenkunta vuotta ja sitä tehdään alueilla, joilla sähkölinjan maakaapelointi ei ole suunnitelmissa lähiaikoina.

Maanomistajat saavat kirjeen lokakuussa

Kaikki hankkeen maanomistajat saavat ennen töiden alkamista kirjeen, jossa kerrotaan hankkeesta tarkemmin. Kirjeessä on myös valtakirja, jonka vaihtoehdoista maanomistaja valitsee parhaaksi katsomansa vaihtoehdon ja palauttaa valtakirjan ohjeen mukaan Mhy Keski-Suomeen.
Maanomistaja voi esimerkiksi valtuuttaa Mhy Keski-Suomen korjaamaan puut sekä myymään ne maanomistajan puolesta. Maanomistaja voi myös ottaa puut itselleen. Hanke perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos maanomistaja ei halua lähteä hankkeeseen mukaan, poistetaan sähkömarkkinalain perusteella vain mahdolliset riskipuut.
- Nämä sähkölinjoille välitöntä uhkaa aiheuttavat puut ovat tyypillisesti riukumaisia puita, lahoja tai kallellaan linjoille päin. Kun vierimetsät käsitellään kokonaan harventamalla, on vaikutus sähkön toimitusvarmuuteen kuitenkin huomattavasti parempi ja pitkäkestoisempi, Lepistö toteaa.
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi on toteuttanut Elenialle vierimetsänhoitoa vuodesta 2016. Tämä hanke mukaan lukien hankkeiden piirissä on noin 4500 maanomistajaa.

Saarijärvi-Kannonkoski-Karstula 2018-2020:
* Saarijärvellä linjaa 71 kilometriä, 300 maanomistajaa
* Kannonkoskella linjaa 61 kilometriä, 250 maanomistajaa
* Karstulassa linjaa 59 kilometriä, 250 maanomistajaa

Kysymyksiä vierimetsänhoidosta:

Otetaanko minuun yhteyttä ennen töiden alkamista?
Kaikki maanomistajat saavat ennen töiden alkamista kirjeen, jossa kerrotaan hankkeesta tarkemmin. Mikäli omalla maalla on erityishuomiota vaativia asioita, mainitse niistä palauttamassasi valtakirjassa ja ota tarvittaessa yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön. Hänen tietonsa löytyvät kirjeestä.

Minulla on pihapuita, kaadetaanko niitä?
Hoidettavalla alueella (10-15 metriä johtokadun reunasta) on vain harvoin pihapuita. Mikäli linjan vierellä on pihapuita, ne eivät yleensä aiheuta vaaraa sähkönjakelulle. Jos kaatamistarvetta pihapuihin liittyen tulee, asiasta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajaan.

Mikä on maanomistajalle helpoin vaihtoehto?
Vaivattominta on valita valtakirjan ensimmäinen vaihtoehto eli maanomistaja valtuuttaa Mhy Keski-Suomen tekemään taimikonhoidon/harvennuksen sekä välittämään puut yhteismyyntiin. Tällöin maanomistaja jää vain odottelemaan puumaksua tililleen. Maksut on kerrottu maanomistajakirjeen hinnastossa.

Mitä tapahtuu, jos maanomistaja ei halua vierimetsänhoitoa?
Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiön huolehtimaan sähkövarmuudesta eli siitä, ettei sähkökatkoja pääse tapahtumaan. Tällöin poistetaan vain sähkönjakelulle välittömästi vaaraa aiheuttavat puut, jos niitä on. Ne ovat riukumaisia, lahoja tai linjaan päin kallellaan olevia puita.