Puun kasvanut käyttö lisännyt kysyntää puukaupassa

12.3.2018

Puulla on juuri nyt erittäin hyvä kysyntä Keski-Suomessa. Syitä on useita, mutta keskeinen muutostekijä on Suomessa kasvanut puun käyttö. Osin tästä syystä monena vuonna koettua puun hintojen ”talvialea” ei ole ollut, vaan puun hinta on kehittynyt suotuisasti tai pysynyt ennallaan tänä talvena.

Mhy Keski-Suomen valtakirjakaupoista kerätyn keskiarvon mukaan helmikuussa 2018 uudistushakkuissa mänty- ja kuusitukin keskihinta olivat 59-62 euroa/kuutiometriltä. Esimerkiksi viisi vuotta sitten vastaavana aikana liikuttiin keskimäärin 55-56 eurossa kuutiolta.
- Vuoden alusta esimerkiksi kuitupuun hinta on vahvistunut keskimäärin 1-2 euroa mhy:n puunhintaseurannan mukaan harvennushakkuilla. Puumarkkinoilla eletään erinomaista suhdannetta ja tämä kannattaa metsänomistajien hyödyntää, korostaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen johtaja Ilpo Pentinpuro.
- Keski-Suomessa on jäänyt viime vuosina etenkin ensiharvennuksia rästiin. Tilanne on nyt hyvä näiden hoitoon, hän jatkaa.

Ostajien katseet jo kesäkohteissa

Puun ostajien katseet ovat jo kesällä tai kelirikon aikaan korjattavissa kohteissa. Talvikorjuuseen ehtii enää vain yksittäisiä uudistushakkuukohteita. Vahvin kysyntä on mänty- ja kuusitukkivaltaisilla päätehakkuilla sekä kesäkorjuukelpoisilla harvennuksilla.
- Energiapuun kysyntä on myös kasvussa, vaikkakaan parin vuoden takaisesta buumista ollaan vielä kaukana.
Talvikorjuukohteet ovat edenneet hyvin ja korjuut ovat täysillä käynnissä.
- Jännitysmomentti korjuussa on aina tässä vaiheessa miten kevät aikanaan saapuu. Syksy oli erittäin kostea ja lumi satoi Keski-Suomessa sulaan maahan. Kun maat ovat sulat eivätkä tänä vuonna jäädykään, niin kantava keli loppuu hyvin nopeasti lumien aikanaan sulaessa, Pentinpuro ennustaa.

Metsänomistajan oltava tarkkana, kun kilpailu puusta kasvaa

Kova puun kysyntä tarkoittaa kovaa kilpailua puusta. Metsänomistajien kannattaa olla sopimusta tehdessään tarkkana esimerkiksi hinnan, korjuuehtojen ja tarkan korjuun suhteen, jotta kaikki arvokas tukkipuu saadaan talteen.
- Kun puusta on kova kysyntä, niin hintaerot voivat olla ostajien välillä merkittävät. Metsänomistajan etu on, että jokainen myytävä puuerä kilpailutetaan sekä hoidetaan myös korjuun valvonta, Pentinpuro evästää.
- Korjuun valvontaan tarvitaan erityistä tarkkuutta. Oli suhdanne mikä tahansa, niin tukki on otettava tarkasti talteen.
Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppaan sisältyvät sekä kaupan kilpailuttaminen että korjuun valvonta. Juuri on otollinen hetki käynnistää tämän vuoden puukauppa ja ottaa yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan.
Tilaa 24/7 Metsäkaupastamme >>
Metsäasiantuntijoidemme yhteystiedot >>
Katso puun hinnat alueellamme >>