Metsävaratietolakiin löytyi ratkaisu: nykykäytäntö jatkuu

07.9.2017

Metsävaratietolaista saatiin vihdoin kesällä sellainen esitys, että se kelpaa kaikille osapuolille. MTK on tyytyväinen ratkaisuun.

Liki kaksi vuotta valmisteltuun metsävaratietolakiin on löytynyt ratkaisu, joka täyttää niin kotimaisen kuin EU-lainsäädännön edellytykset, turvaa metsänomistajien henkilötietosuojan ja mahdollistaa metsäsektorin digitalisaation. Ratkaisu koskee kaikkien metsänomistajaryhmien metsiä, yksityishenkilöiden ja myös yhtiöitä sekä Metsähallitusta.
- Esityksen mukaan henkilötietojen ja henkilötietoihin liittyvien metsävaratietojen osalta menetellään kuten tähänkin asti. Ne ovat metsänomistajan käytettävissä Metsään.fi -palvelun kautta ja muiden saatavissa ainoastaan metsänomistajan suostumuksella, kertoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.
Kaukokartoituksella kerättävä ns. hilatietoa ja varsinainen ympäristötieto on vapaasti saatavilla sähköisessä palvelussa. Samoin hallinnollisia toimenpiteitä, kuten kemera-päätöksiä ja metsänkäyttöilmoituksia, koskeva tieto on julkista, kuten nytkin.

Kuviotieto saatavilla pyydettäessä, mutta ei yhdistettynä henkilötietoihin

Olemassa oleva metsikkökuviotieto on saatavilla tietopyynnön avulla julkisessa palvelussa ja ainoastaan konekielisessä muodossa. Tietoja ei kuitenkaan voida hakea metsäomistajan nimellä tai tilan rekisterinumerolla. Eikä palvelussa metsävaratietoihin voida liittää mitään henkilötietoja.
- Kuviotietoja ei pääse suoraan lukemaan sellaisenaan, vaan tiedot toimitetaan sähköisenä XML-muotoisena tiedostona. Kuviotietojen luovuttamiseen vaikutimme paljon siinä, etteivät ne ole vapaasti kaikkien saatavilla ja yhdistettävissä metsänomistajaan.

Metsävaratietojärjestelmiä kehitetään

- Merkittävin osa linjausta on se, että tulevaisuuden 2020-luvun metsävaratietojärjestelmästä tehdään päätökset vuoden 2019 alkupuolella, kun hallituksen kärkihankkeet valmistuvat, sanoo Hakkarainen. Ministeriön linjauksen mukaan metsäkeskuksen metsätietojärjestelmissä siirrytään kohti hilatiedon käyttöä.
Kirjautuminen Metsään.fi-järjestelmään, jossa metsävaratiedot ja henkilötiedot on yhdistetty, vaatii jatkossakin tunnistautumisen metsänomistajalta. Myös metsäpalvelutoimijalta, kuten metsänhoityhdistykseltä, vaaditaan Metsään.fi-järjestelmässä tunnistautuminen, sekä valtuutus metsänomistajalta hänen kuviotietojensa ja henkilötietojensa katseluun, kuten nytkin.

Tavoitteena saada laki voimaan ensi vuoden alussa

Maa- ja metsätalousministeriöllä on metsävaratietolaista kuulemistilaisuus 6.9., minkä jälkeen hallituksen esitys tulee lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 2018 alkuvuonna, kertoo Hakkarainen.

Anne Rauhamäki