Metsänomistajan ydinasiat ylivoimaisesti tärkeintä mhy:n jäsenyydessä

keski-suomi

Oma metsäasiantuntija ja puukauppapalvelut ovat ylivoimaisesti tärkeimmät edut Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen jäsenille. Tämä selviää joulukuussa 2023 tehdystä jäsenkyselystä, johon vastasi 244 metsänomistajaa.

Kyselyn kärki on sama kuin edellisessä, vuonna 2019 toteutetussa kyselystä, mikä vahvistaa niiden merkitystä. Nämä yksityisen metsänomistajan ydinasiat ovat edelleen tärkeimpinä syitä olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen, joka ”vetää aina kotiinpäin” eli metsänomistajan eduksi.

Tietoa ja turvaa omalta metsäasiantuntijalta

Kun kysytään yksittäisen edun merkitystä, nousee oma metsäasiantuntija kaikkein merkittävimmäksi eduksi. Peräti 82,4 prosenttia vastaajista pitää etua erittäin tai jokseenkin merkittävänä.

-On luottavainen olo ammattilaisen ”käsissä”. Oma metsäasiantuntija on ykkönen, yhden ja saman henkilön kanssa asioiminen tuo luotettavuutta, vastauksessa kuvataan.

Monissa vastauksissa mainitaan luottamus omaan metsäasiantuntijaan sekä mhy:n rooliin tuttuna ja turvallisena toimijana, joka huolehtii alueensa metsänomistajista ja heidän metsistään. Tämä tulee esille myös kokeneempien metsänomistajien vastauksissa.

-Neuvot on tarpeen, vaikka ikäni olen metsässä töitä tehnytkin. Tuki päätöksien tekoon on usein kuitenkin tarpeen.

Ammattiapua puukauppaan arvostetaan

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnan perustana on ajatus metsänomistajan etujen ajamisesta. Se näkyy erityisesti mhy:n puukauppapalveluissa, jotka ovat erittäin tai jokseenkin merkittävä etu 79,9 prosentille vastaajista.

Ostajien tarjouksia vertailtaessa käytössä on paikalliset katkonta-aineistot ja omalla metsäasiantuntijalla on lisäksi paras paikallinen tieto puukauppatilanteesta.  

-Kaupunkimetsänomistajalle metsäasiantuntija ja puukauppapalvelu ovat tosi tärkeitä ja hyödyllisiä palveluita. Palvelut ovat turvallisia käyttää ja puukaupan tekeminen on helppoa, jopa Kemera-tuki haetaan puolestani.

Mhy Keski-Suomi pitää huolta metsistä ja metsänomistajista


Mhy Keski-Suomen tavoitteena on metsänomistajan arvojen mukainen metsien kestävä käyttö. Myös metsäviestinnässä ja koulutuksissa jaetaan tietoa metsien hoidosta. Ei siis ihme, että mhy:n jäsenyydellä nähdään olevan kokonaisvaltaista ja taloudellista merkitystä metsäomaisuuden hoitoon.

-Suosittelen jäsenyyttä kaikille, jotka haluavat parantaa ymmärrystään omista metsistään ja alasta. Jäsenenä saan tietoa ajankohtaisista asioista, minua avustajat asiantuntijat ja kilpailuttavat puunostajia.

Lähes 75 prosenttia pitää edunvalvontaa itselleen merkittävä etuna

Mhy:n jäsenille on tarjolla erilaisia etuja metsään, kotiin ja vapaa-aikaan. Kärkikolmikon jälkeen niistä tärkeimmiksi koetaan Omametsä-verkkosovellus, jäsenelle edullisemmat metsäpalvelut, metsäviestintä ja koulutukset sekä PEFC-sertifiointi.

Yksi tärkeä ja tarpeellinen etu on metsänhoitoyhdistysten sekä MTK:n yhdessä tekemä edunvalvonta metsien kestävän käytön edistämiseksi. Vastaajista 74 prosenttia ilmoittaa edunvalvonnan olevan itselleen merkittävä jäsenetu.

Paljon työtunteja käytetään sen eteen, että metsänomistaja edelleen voisi itse määrätä omista metsistään ilman, että esimerkiksi EU:sta saneltaisiin ehtoja metsien käytölle. Tästä työstä jokainen mhy:n jäsen maksaa varsin kohtuullisen 23 euron edunvalvontamaksun vuonna 2024.

* Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille. Jutun lainaukset ovat kyselyn vastauksista.
* Jäsenetukyselyn vastaajien kesken arvottiin 250 euron etu, jonka voi käyttää vuoden 2024 metsäpalveluista perittäviin maksuihin. Palveluedun sai metsäyhtymä, joka metsätila on Sumiaisissa.
* Kyselyssä pystyi ehdottomaan myös uusia tarpeellisia jäsenetuja. Nämä ehdotukset on toimitettu eteenpäin mm. MTK Hankinnat Oy:lle.
* Jäsenetukyselystä kerrotaan laajemmin seuraavassa asiakaslehdessämme.

Ajankohtaista

 1. Puukaupan kiihkeät viikot: pidä pää kylmänä ja kilpailuta

  Puukaupan kiihkeät viikot: pidä pää kylmänä ja kilpailuta

  Keski-Suomi

  Jotta puukauppa onnistuu, pitää tietää mitä myy ja ymmärtää ostajien tarjousten sisältö.

  Lue lisää
 2. Uusia metsäasiantuntijoita

  Keski-Suomi

 3. Ympäristötuki: mhy kartoittaa ja valmistelee tukihakemuksen

  Ympäristötuki: mhy kartoittaa ja valmistelee tukihakemuksen

  Keski-Suomi

  Mhy:n metsäasiantuntija kartoittaa metsäsi mahdollisuuden ympäristötukeen ja hakee hakemuksen.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset