Metkan sisältö vahvistettu

keski-suomi

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän, Metkan, tukitasot ja tarkemmat tukiehdot on nyt vahvistettu. Valtioneuvosto päätti, että asetus ja laki uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä tulevat voimaan vuoden 2024 alussa. Metsänomistajat voivat hakea metka-tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta. 

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon voi saada tukea 200 euroa hehtaarilta ensi vuodesta lähtien. Hoitotyön jälkeen havupuumetsikön keskipituuden pitää olla vähintään 0,7 metriä ja enintään 12 metriä. Lehtipuumetsikön keskipituus saa puolestaan olla enintään 15 metriä. Tuen määrä on sama riippumatta siitä, hoidetaanko nuorta tai varttuneempaa taimikkoa. Jos hoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta, nousee tuki 300 euroon hehtaarilta.  

– Taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti vuodenvaihteen jälkeen, ja tuki haetaan työn valmistumisen jälkeen. Hakemuksia voi jättää 1.3. alkaen Metsäkeskukseen. Tukihakemus täytyy jättää viimeistään kahden kuukauden kuluttua työn valmistumisesta, kertoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.  

Taimikon ja nuoren metsän hoitotyön pinta-alan täytyy olla vähintään hehtaarin kokoinen. Kuvion minimikoko on 0,1 hehtaaria. Tukea voi saada uudestaan, kun on kulunut viisi vuotta aiemmin kemera- tai metka-tuella tehdystä hoitotyöstä.  

Terveyslannoitukseen ja kulotuksiin tukea pinta-alan mukaan

Terveyslannoituksen tukea maksetaan jatkossa lannoitetun pinta-alan mukaan. Turvemaiden tuhkalannoituksissa tuen määrä on 270 euroa hehtaarilta ja boorilannoituksissa 155 euroa hehtaarilta.  

Ensi vuonna metsänomistajat voivat hakea tukea myös kulotukseen. Kun kulotusala on alle neljä hehtaaria, voi tukea saada 2000 euroa hehtaarilta. Kulotustuki on 1 500 euroa hehtaarilla, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria. Kulotusalueelle pitää jättää vähintään 20 kuutiometriä säästöpuita. Säästöpuiden polttamisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka.  

Yksityistien perusparannuksen tuki nousee 70 prosenttiin

Yksityistien perusparannuksen tuen määrä on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden. Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kustannuksista. Jos tiehankkeiden yhteydessä rakennetaan tai korjataan silta, voi tukeen saada korotusta. Uutta on, että tien kantavuus mitataan pudotuspainomittausmenetelmällä perusparannuksen valmistuttua tai uudelta rakennetulta tieltä, ja tien pitää olla riittävän kantava. 

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on mahdollista saada tukea 60–80 prosenttia suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelmassa olevien vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseen voi saada sataprosenttisen tuen ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euron tuen metriä kohden.  

Lahopuun jättämiseen lisää kannusteita

Ympäristötuen ehdot ovat pääosin samat kuin aiemminkin. Uutta on lahopuusta maksettava kannustinkorvaus. Mitä enemmän kuollutta puuta ympäristötukialueella on, sitä suurempi on korvaus. Kannustinkorvaus on kuitenkin enintään 20 prosenttia ympäristötuesta.  

Kuollutta puuta pitää olla kannustinkorvaukseen laskettavalla kuviolla vähintään 10 kuutiometriä ja 20 kuutiometriä hehtaaria kohden. Esimerkiksi 1,5 hehtaarin kuviolla pitää olla 30 kuutiometriä ja 0,2 hehtaarin kuviolla 10 kuutiometriä lahopuuta.  

Metsänomistajat voivat hakea tukea myös erilaisiin luonnonhoitotöihin, kuten lähteiden tai purojen kunnostukseen. Tuki kattaa kaikki luonnonhoitotöistä tulevat suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä erilaiset lupamaksut.  

Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain ensi vuonna

Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia voi tehdä siitä lähtien Metsään.fi-palvelussa. Tukihakemuksia varten on saatavilla myös lomakkeet, joita voi pyytää Metsäkeskuksen asiakastuesta maaliskuusta alkaen. 

Metka-hakemusten käsittely alkaa Metsäkeskuksessa vaiheittain ensi vuoden aikana. Ensimmäisenä Metsäkeskus voi käsitellä taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia 1.3.2024 alkaen. Ympäristötuen ja metsätietuen hakemusten käsittely alkaa ensi vuoden huhtikuun aikana ja luonnonhoito- ja kulotustukihakemusten kesäkuussa.  

Kulotustukihakemuksia käsitellään Metsäkeskuksessa manuaalisesti haun avautumisen jälkeen, jotta tukipäätöksiä saadaan tehtyä ennen kulotuskauden alkua. Suometsän hoidon tukihakemusten käsittely pyritään avaamaan ensi kesän aikana. 

Lisätietoa uudesta kannustejärjestelmästä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Metka tukitasot ja –ehdot on vahvistettu

Ajankohtaista

 1. Hoida metsäverotus ajallaan ja oikein: tilaa mhy:n metsäveropalvelu

  Hoida metsäverotus ajallaan ja oikein: tilaa mhy:n metsäveropalvelu

  Keski-Suomi

  Metsäasiantuntijasi on myös verotuksen ammattilainen. Hyödynnä osaaminen ja tilaa nyt veropalvelumme.

  Lue lisää
 2. Kannattaako puukauppa kilpailuttaa?

  Kannattaako puukauppa kilpailuttaa?

  Keski-Suomi

  Paras tarjous oli 14 200 ja heikoin 8 800 euroa. Jos metsänomistaja olisi myynyt samalle ostajalle kuin edellisellä kerralla, tappio olisi ollut 5 400 euroa.

 3. Metsänomistajan ydinasiat ylivoimaisesti tärkeintä mhy:n jäsenyydessä

  Metsänomistajan ydinasiat ylivoimaisesti tärkeintä mhy:n jäsenyydessä

  Keski-Suomi

  Oma metsäasiantuntija ja mhy:n puukauppapalvelut ovat ylivoimaisesti tärkeimmiksi koetut jäsenedut. Joko sinä olet jäsen?

2024 © Metsänhoitoyhdistykset