Metka tuli voimaan, taimikonhoidon saa aloittaa ilman ennakkoilmoitusta

keski-suomi

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä Metka tuli voimaan vuodenvaihteessa. Tuettavat työlajit ovat tuttuja ja ne ovat vahvasti ympäristöä tukevia. Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan Metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma. Metka-tukea ei voi saada töihin, jotka on aloitettu ennen tukijärjestelmän voimaantuloa.

Metka-tuen ehtoja taimikon ja nuoren metsän hoidon osalta

Taimikon ja nuoren metsän hoito ovat jatkossa yksi työlaji, tarkoituksena on ohjata oikea-aikaiseen hoitoon. Suuri muutos on, ettei tukea tarvitse hakea ennakkoon. Työt voi aloittaa 1.1.2024 ja tukea hakea 1.3.2024 alkaen. Perustuki on 200 e/ha ja kohteilla, josta kerätään pienpuuta, korotus sen päälle on 100 e/ha. Tukea voi hakea uudelleen, kun viimeisimmästä tuen maksatuksesta on kulunut viisi vuotta ja hoidon tarve on. Tuen saa myös omalle työlle ja se on veronalaista tuloa.

Tarpeetonta lehtipuun poistoa on vältettävä. Tällä ohjeella varaudutaan ilmastonmuutokseen ja siihen, että kuvioille jäisi sekapuustoa. Säästöpuuryhmiä ja riistatiheiköitä saa olla enintään 10 prosenttia pinta-alasta ilman, että tuki pienenee.
Poistuman minimirajat ovat tukiehdoista poistuneet.

Tuen ehtoja, tuki 200 e/ha

Pinta-ala vähintään 1 hehtaari ja kuvion minimikoko 0,1 hehtaaria
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

Pituusrajat koskevat kasvatettavaa puustoa, jonka hyväksi hoitotyö on tehty.
-Kun pääpuulaji havupuu, keskipituus 0,7-12 m
-Kun pääpuulaji lehtipuu, keskipituus 0,7-15 m
-Jos hoidettavan jakson taimien keskipituus on 0,7-3 metriä, kuviolla ei saa hoitotöiden jälkeen olla etukasvuista lehtipuustoa, joka haittaa taimien kasvua tai vaurioittaa taimien latvoja

Runkoluku hoitotöiden jälkeen:
Keskipituus yli 3 m ja alle 8 m, enintään 2 500 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji lehtipuu, enintään 1 300 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji havupuu, enintään 1 500 runkoa/ha

Tuen ehtoja, korotettu tuki 300 e/ha (kerätään myös pienpuuta)

Pienpuu = pieniläpimittainen, muu kuin tukkipuu
Hoitotyön yhteydessä kerätty
Vähintään 35 tai 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta
Pääosin tasaisesti koko kuviolta
Ei kuollutta puuta eli pienpuun keruussa tulee jättää kuolleet pystypuut ja kuolleet maapuut keräämättä
Todentaminen: mittausasiakirja tai vastaava
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

1.3.2024 tuen haku alkaa

Tukea on haettava viimeistään 2 kk töiden lopettamisesta ja korkeintaan 1 v aloittamisesta
Sen jälkeen mahdollinen maastotarkastus, päätös ja tuen maksu.
Tuki on veronalaista tuloa.

Ajankohtaista

 1. Puukaupan kiihkeät viikot: pidä pää kylmänä ja kilpailuta

  Puukaupan kiihkeät viikot: pidä pää kylmänä ja kilpailuta

  Keski-Suomi

  Jotta puukauppa onnistuu, pitää tietää mitä myy ja ymmärtää ostajien tarjousten sisältö.

  Lue lisää
 2. Uusia metsäasiantuntijoita

  Keski-Suomi

 3. Ympäristötuki: mhy kartoittaa ja valmistelee tukihakemuksen

  Ympäristötuki: mhy kartoittaa ja valmistelee tukihakemuksen

  Keski-Suomi

  Mhy:n metsäasiantuntija kartoittaa metsäsi mahdollisuuden ympäristötukeen ja hakee hakemuksen.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset