Maanomistaja: estä tuhot, vuokraa maat metsästykseen

04.1.2019

Metsästysseuroilla pitää olla jatkossa käytössään vähintään 1000 hehtaarin yhtenäinen alue, jotta kaatolupia ylipäätään saa. Näihin alueisiin ei enää lasketa yhtenäisistä alueista irrallisia sirpalealueita.

Paikoitellen hirvenmetsästystä ovat ennenkin hankaloittaneet alueet, joita syystä tai toisesta ei ole vuokrattu metsästyskäyttöön. Syynä on voinut olla tietämättömyys, yhteydenpidon puute tai jopa silkka kiusanteko. Nyt nämä alueet uhkaavat lopettaa metsästyksen kokonaan. Yksi maanomistaja, joka ei vuokraa maitaan metsästykseen, pystyy aiheuttamaan haittaa useille muille maanomistajille, joiden mailla metsästys loppuu. 
Keski-Suomessa alueellinen riistaneuvosto vetoaakin maanomistajiin, jotta kaikki maat saataisiin metsästyksen piiriin.


Metsästykseen täytyy olla jatkossa yhtenäinen vähintään 1000 hehtaarin alue (oikealla), että lupia ylipäätään saa. 

Estä tuhot, vuokraa maat metsästykseen

Maiden vuokraaminen metsästyskäyttöön on yksi tehokkaimmista keinoista estää hirvituhoja. MTK ja Suomen Metsästäjäliitto ovat neuvotelleet metsästys vuokrasopimuksesta tuoreen mallin. Keskeistä siinä on sopimukseen kirjattu sanamuoto, jonka mukaan vuokralainen pyrkii aktiivisesti metsästämällä saavuttamaan tavoitteeksi asetetun hirvitiheyden sekä huomioimaan lupia hakiessaan alueen maanomistajajärjestön antamat lausunnot vuosittain.

Miten maanomistaja löytää alueellaan toimivan metsästysseuran?

Ota yhteyttä alueesi riistanhoitoyhdistykseen. Yhdistysten keskeisten toimijoiden yhteystiedot löydät Suomen riistakeskuksen sivuilta >> . Riistanhoitoyhdistyksestä
osataan neuvoa ottamaan yhteys alueella toimivaan metsästysseuraan. Vuokrasopimuksen päivittäminen voi olla ajankohtaista esimerkiksi omistusjärjestelyissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Alueellisen riistaneuvoston kannanotto:
Sirpalealueet haittaavat hirvieläinkantojen hoitoa

Metsästyslain muutos kieltää hirvieläinten metsästyksen sirpalealueilla. Monella luvanhakijalla on suuriakin sirpalealueita, joilla ei ensi syksystä alkaen pystytä lainkaan metsästämään hirvieläimiä. Lainlaatijan tarkoituksena ei ollut metsästyksen vaikeuttaminen/tekeminen mahdottomaksi, mutta niin on käymässä niiden osalta, jotka eivät ennen seuraava lupahakua pääse sirpalealueista eroon.

Pelkästään Keski-Suomessa sirpalealueiden määrä on vähintään tuhansia hehtaareita.
Jo yhden maanomistajan metsästykseen vuokraamaton palsta voi rikkoa/katkaista yhtenäisen metsästysalueen. Vuokraamattoman palstan takana voi olla kymmenien muiden maaomistajien metsästykseen vuokraamia alueita.
Käytännössä yksi maanomistaja voi toimillaan estää sen, että kymmenien muiden taimikot altistuvat hirvituhoille, kun hirviä ei päästä sirpalealueilta vähentämään. Ensi syksystä alkaen tilanne on valitettavasti tämä hamaan tulevaisuuteen.

Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa maanomistajiin ja heidän järjestöihinsä. Kaikki metsästykseen kelvolliset maa-alueet tulee saada metsästyksen piiriin. Muutoin hirvieläinkantojen säätely ei onnistu vaaditulla tavalla.
Riistaneuvosto kehottaa myös metsästysseuroja ja -seurueita hoitamaan maanvuokra-asiat kuntoon mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa tulee ottaa käyttöön ”tilusvaihdot”, luonnollisesti maanomistajien luvalla. Ensi syksyn jahtiin hirvieläinten pyyntiluvat pitää hakea viimeistään 30.4.2019. Sirpalealueista eroon pääsemiseen on aikaa enää viisi kuukautta.

Leo Houhala, puheenjohtaja, Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto
Olli Kursula, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Keski-Suomi