Lannoitus: hiilipalvelulla lisätuottoa

keski-suomi

Metsänhoitoyhdistykset lähtevät mukaan kaupalliseen hiilikompensaatiotoimintaan, kun metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta saada ns. lisäisestä hiilensidonnasta korvausta yhdistysten Hiilipalvelun kautta.
Hiilipalvelun kautta metsänomistaja voi tehdä sopimuksen metsälön lannoituksesta ja sen avulla saatavan hiilensidonnan markkinoinnista kotimaisille, hiilijalanjälkeään kompensoiville yrityksille. Sopimus tehdään metsänhoitoyhdistyksen kanssa, mutta lannoituksella aikaansaadun lisäisen hiilensidonnan markkinoinnista huolehtii Green Carbon Finland.

Metsänhoitoyhdistysten Hiilipalvelu sisältää HiiliPlus+ -sopimuksen ja Hiiliplus-lannoituksen. Hiilipalvelu perustuu todennettuun lisäkasvuun ja sen takia ennen sopimuksen tekoa on tehtävä maastokäynti, jossa kartoitetaan sopiva kohde sekä puuston ja kasvupaikan tiedot.
Metsänhoitoyhdistys suunnittelee kohteelle soveltuvan lannoituksen ja Green Carbon Finland tekee laskelman lannoituksen vaikutuksesta puuston kasvuun. Laskelma perustuu Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmaan ja laskelman tuloksena saatu lisäkasvu muunnetaan hiiliyksiköiksi, joiden perusteella metsänomistajalle maksetaan vuosittain korvaus.

Hiilipalvelu lyhyesti:
* lannoitettavan kohteen pitää soveltua tarkoitukseen
* kivennäismailla sopimus on 5 vuotta ja turvemailla (tuhkalannoitus) 10 vuotta
* metsänomistaja saa vuosittain tuottoa lisäkasvusta (hiilensidonnasta), korvaus voi kattaa noin kolmanneksen koko lannoituskustannuksesta
* sopimus tehdään metsänhoitoyhdistyksen kautta
* Green Carbon Finland Oy markkinoi lisäkasvun hiilijalanjälkeään kompensoiville yrityksille

Lisätietoa saat omalta metsäasiantuntijaltasi.

Ajankohtaista

 1. Uudet PEFC-sertikriteerit lisäävät monimuotoisuutta

  Uudet PEFC-sertikriteerit lisäävät monimuotoisuutta

  Keski-Suomi

  Yhdistä säästöpuut, tekopökkelöt ja tiheiköt, niin metsiin saadaan syntymään laajempia luontoarvoja tukevia alueita.

  Lue lisää
 2. Kesätöitä tarjolla tuleville metsäammattilaisille

  Kesätöitä tarjolla tuleville metsäammattilaisille

  Keski-Suomi

  Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi hakee kesäksi 2023 aktiivisia ja oma-aloitteisia metsäalan opiskelijoita palkalliseen toimi­henkilöharjoitteluu

 3. Eri luonnonilmiöt koettelevat alppikylää

  Eri luonnonilmiöt koettelevat alppikylää

  Keski-Suomi

  Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja Päijänteen metsänhoitoyhdistys tekivät syyskuussa yhteisen matkan Saksaan ja Itävaltaan. Matkan aikana tutustuttiin muun muassa kirjanpainajatuhoihin.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset