Lannoita, lisäät metsäsi tuottoa! Mhy hoitaa käytännön järjestelyt!

30.5.2017

Lannoita - lisäät metsäsi tuottoa! Mhy Keski-Suomi toteuttaa kesällä toimialueellaan jälleen usean maanomistajan yhteishankkeita. Pääset mukaan edullisemmin ja me hoidamme kaikki käytännön asiat! Ota yhteyttä omaan metsäneuvojaasi viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilaa palvelu metsäkaupastamme>>

Miten lannoitus vaikuttaa, katso video >>

Seitsemän hyvää syytä lannoittaa:
1. Enemmän puuta seuraavassa hakkuussa

Lannoituksen vaikutusaika on 6-8 vuotta ja lisäkasvu on Mhy Keski-Suomen alueella tyypillisesti 15-20 mottia hehtaarille. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin vuotuista  sisäistä korkoa lannoitusinvestoinnille.

2. Lyhyempi kiertoaika ja harvennusväli
Kasvun paraneminen tarkoittaa lyhyempää kiertoaikaa ja harvennusväliä. Tämä korostuu oikeaan aikaan harvennetuissa havupuustoissa. Harvennukset kannattaa siis tehdä ajallaan niin että puuston ja latvusten kunto pysyy hyvänä.

3. Enemmän ja laadukkaampaa tukkia päätehakkuussa
Suomalaisen mekaanisen metsäteollisuuden tärkein puulle asettama laatukriteeri on järeys. Lannoituksella lisätään puuston järeyttä. Tämä on etu niin hakkuussa, kuljetuksessa kuin jalostuksessakin. Kangasmaiden lannoituksia tehdään aikaisintaan ensiharvennuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että puiden oksaisuuslaatu on jo määräytynyt ja lannoitus ei voi sitä heikentää. Päinvastoin laatu paranee sen takia, että vähäoksaisen tyvitukin ja terveoksaisen latvatukin osuus tukin kertymästä lisääntyy.

4. Metsä sitoo enemmän hiilidioksidia
Lannoituksen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille. Lannoitteen valmistuksen ja levityksen aiheuttama hiilidioksidi päästö on noin 0,5tn hehtaarille. Lannoituksen ilmastotase on siis hyvin positiivinen.

5. Marja- ja sienisato kasvaa
Lannoitus pääsääntöisesti lisää marja- ja sienisatoja. Erityisesti kuivahkoilla kankailla mustikan sato voi moninkertaistua. Marjoja ja sieniä voi kerätä huoletta vaikka heti lannoitteen levityksen jälkeen. Metsälannoitteet valmistetaan samoista raaka-aineista kuin pelloilla ja puutarhoissa käytettävät lannoitteet.

6. Metsätilan arvo kasvaa
Lannoitus lisää kasvua ja metsän elinvoimaisuutta 6-8 vuoden ajan. Se lisää välittömästi metsätilan arvoa. Tämä kannattaa muistaa esimerkiksi sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa. Metsätilan luovuttaja voi vähentää kustannukset verotuksessa ja uusi sukupolvi saa arvokkaamman metsätilan hallintaansa. Lannoitus siis kannattaa hyvin vaikka puunmyyntituloja ei itse tarvitse.

7. Lannoituskustannukset  voi vähentää verotuksessa
Lannoituskustannukset vähennetään puunmyyntiverotuksessa kertapoistona. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin metsään. Esimerkiksi tyypillinen varttuneen 50-60 vuotiaan metsän harvennus tuottaa noin 2000€ tulon hehtaarilta. Lannoituskustannus  on tästä noin viidesosa.