Korjuunvalvontaan erityishuomio Mhy Keski-Suomessa

keski-suomi

Suomen Metsäkeskus julkaisi hiljattain tutkimuksen, jonka mukaan ensiharvennuksilla poistetaan liikaa puustoa. Huomauksen sai 42 prosenttia kohteista ja loput oli harvennettu alle lakirajan. Tutkimus tehtiin Jyväskylän ympäristössä noin 50 kilometrin säteellä. Metsäkeskuksen mukaan tilanne on samankaltainen koko maassa: ensiharvennukset ovat usein liian voimakkaita.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi selvitti tilannetta omalla alueellaan. Koska tutkimusalat olivat Jyväskylän ympäristössä, tietoja etsittiin Petäjäveden, Multian, Uuraisten, Äänekosken ja Konneveden alueella toteutetuista ensiharvennuskohteista, jotka olisivat voineet kuulua tutkimukseen. Metsäkeskuksen vuonna 2022 tarkastamista kohteista yksikään ei ollut harvennettu alle lakirajan.

- Metsäkeskuksen tutkimustuloksia ei voi kiistää, mutta meidän oma selvitys kertoo paremmasta tilanteesta omalla toimialueellamme. Voi miettiä johtuuko se esimerkiksi valtakirjakaupasta, johon sisältyy korjuun valvonta. Siinä me olemme metsänomistajan puolella, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen johtaja Eero Poikonen toteaa.

- Jos puuta poistetaan liikaa, metsänomistaja kärsii puuston pienemmästä kasvusta tulevaisuudessa vähentyvinä puunmyyntituloina eikä se ole kenenkään etu, Poikonen muistuttaa.

- Korjuun valvontaa tehdään nyt joka tapauksessa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomessa erityisen huolella ensiharvennuskohteissa ja raportoidaan siitä metsänomistajaa, hän korostaa.

Omat toiveet kannattaa kertoa

Metsänomistaja voi puukauppa tehdessään esittää omia ehtojaan. Pienempää korjuukalustoa on, mutta silloin korjuukustannukset ovat suuremmat ja metsänomistajan puukauppatuotto pienempi.

- Näistä toiveista kannattaa keskustella metsäasiantuntijan kanssa. Hänellä on tietoa metsän tilanteesta ja tarpeista sekä tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tästä vuodesta odotetaan hyvää puukauppavuotta ja erityisesti harvennuspuulle tulee olemaan kysyntää. Tärkeää on, että nuoret metsät hoidetaan ajallaan eikä harvennuksia viivytetä.

Oikeaa aikaa miettiessä kannattaa tiedostaa, että Metsään.fi-aineisto perustuu keilausaineistoon eikä välttämättä kerro totuutta harvennusten tarpeesta. Tarkan tiedon saa vain ammattilainen paikan päällä metsässä käymällä.

Ajankohtaista

 1. Hakkuut nuorissa metsissä kasvavat 2023

  Hakkuut nuorissa metsissä kasvavat 2023

  Keski-Suomi

  Puukaupassa odotetaan energiapuun ja kuitupuun kysynnän kasvun lisääntyvän, mikä lisännee harvennushakkuiden määriä. Metsänomistajien kannattaa käyttää nyt tilanne hyödykseen ja selvittää hakkuutarpeet nuorissa metsissään.

  Lue lisää
 2. Eduskunta poisti luonnonsuojelulain sosialisointipykälät

  Eduskunta poisti luonnonsuojelulain sosialisointipykälät

  Keski-Suomi

  Eduskunta hyväksyi uuden luonnonsuojelulain asiasisällön hallituspuolue keskustan ja opposition äänin. Poliittiset manööverit olivat median otsikoissa, mutta itse asian taustat ovat jääneet vähemmälle.

 3. Uudet PEFC-sertikriteerit lisäävät monimuotoisuutta

  Uudet PEFC-sertikriteerit lisäävät monimuotoisuutta

  Keski-Suomi

  Yhdistä säästöpuut, tekopökkelöt ja tiheiköt, niin metsiin saadaan syntymään laajempia luontoarvoja tukevia alueita.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset