Hirvien kaatolupia pitäisi nyt hakea viimevuotista enemmän

13.4.2017

Keski-Suomessa hirviä on nyt enemmän kuin tiheystavoitteeksi asetettu 2,5-3,2 yksilöä tuhatta hehtaaria kohti. Runsas hirvikanta on jokaisella Keski-Suomen kolmella hirvitalousalueella.

- Syksyllä 2016 ammuttiin 600 hirveä enemmän kuin 2015 ja 400 hirveä enemmän kuin Luken (Luonnonvarakeskuksen) suositus oli, mutta hirvikanta jäi tavoitetta vahvemmaksi. Kannan arviointi meni pieleen ja koska kannan vaihtelu on aaltoliikettä, näkyvät korjaukset viiveellä, alueellisen riistaneuvoston varapuheenjohtaja Reijo Vesterinen kertoo.
Juuri nyt huhtikuun aikana metsästysseurat hakevat lupia syksyn jahtia varten. Vesterinen kannustaa hakemaan lupia todella reippaita määriä.
- Kaikkia lupia ei ole pakko käyttää, vaan tilannetta voi arvioida syksyllä jahdin aikana. Vain käytetyistä luvista maksetaan, joten hakemuksia pitää nyt vain tehdä runsas määrä. Ja tiedänkin, että näin tapahtuu.

”Lupia myönnetään ainakin viidennes enemmän”

Riistakeskus myöntää luvat, mutta Vesterisen arvio on, että lupia tullaan myöntämään ainakin viidennes viime syksyä enemmän.
- Esimerkiksi meidän oma seura haki 12 lupaa, kun viime vuonna meillä oli yhdeksän. Nämä kaikki lupien hirvet pystytään kyllä seuroissa ampumaan, mutta tehtävään on lähdettävä heti, sillä jahtihan alkaa nyt kaksi viikkoa myöhemmin eli lauantaina 14. lokakuuta, Vesterinen muistuttaa.
Koko maassa hirvitiheys on tavoitetasolla noin puolella hirvitalousalueista ja vastaavasti puolella alueista tavoiteltua suurempi. Syksyn 2016 hirvisaalis oli kuitenkin pitkälti ennakkoon suunnitellun kokoinen: 49 600 hirveä.

Hirvivahingot kohtuullisia, liikenneonnettomuudet kasvussa

Hirvien aiheuttamat metsävahingot ovat pysyneet Keski-Suomessa kohtuullisella tasolla. Vuonna 2015 metsävahinkoja korvattiin noin 28 000 eurolla. Kasvu- ja laatutappioita korvattiin keskimäärin 328 euroa hehtaarille yhteensä noin 55 hehtaarin alueella. Korvausmäärät ja kohteet tippuivat rajusti vuonna 2013, kun korvauskäytäntöjä uudistettiin. Esimerkiksi vuonna 2005 Keski-Suomessa korvattiin metsävahinkoja noin 270 000 eurolla.
Tieliikenteen hirvieläinonnettomuudet ovat olleet kasvussa.  Vuonna 2015 Keski-Suomessa hirvikolareita oli 142, mikä on noin 20 kolaria enemmän kuin vuonna 2014. Myös valkohäntäpeura- ja metsäkaurisonnettomuudet ovat lisääntyneet.

Tuhoista ilmoittaminen ja korvaukset

Jos hirvieläintuhojen laajuus ylittää korvauskynnyksen 170 euroa, voi Metsäkeskukselle tehdä riistavahinkoilmoituksen ja hakea korvausta. Korvauskynnyksen ylittävä tuho on esimerkiksi Keski-Suomessa puolen hehtaarin ala. Lue lisää korvauksista >>

1. Jos hirvivahinkoja on tiedossa, niin täytä ja palauta vahinkoilmoitus Metsäkeskukseen. Lomake löytyy esim Metsäkeskuksen sivuilta:
www.metsakeskus.fi/sites/default/files/doc/hirvivahinkoilmoitus-ja-korvaushakemus.pdf
2. Jos tarvitset uusia taimia esim. täydennysistutusta varten, ota yhtyettä metsäasiantuntijaasi

Hirven aiheuttamat vahingot

Hirvieläimet katkovat taimikoissa päärangan ja syövät rungosta kuorta. Mieluisimpia taloudellisesti merkittävistä puulajeista ovat haapa, rauduskoivu, mänty ja lehtikuusi. Metsäkauris syö myös kuusenlatvoja, joihin muut hirvieläimet eivät yleensä koske.

Tuhojen estäminen

Vahinkojen estämisessä tärkeimpinä toimina ovat hirvieläinkantojen säätely metsästämällä, oikea-aikainen taimikonhoito, eläinten laidunnuksen ohjailu esimerkiksi nuolukivien sijoittelulla ja estotarvikkeiden sekä -aineiden käyttö.
Syönninestoaine Triconia saa ainakin riistanhoitoyhdistyksistä metsästäjien sponsoroimaan hintaan tai peräti ilmaiseksi. Kannattaa kysyä ja käyttää, toimii.