Hakkuut nuorissa metsissä kasvavat 2023

keski-suomi

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen valtuusto on hyväksynyt ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Puukaupassa odotetaan energiapuun ja kuitupuun kysynnän kasvun lisääntyvän, mikä lisännee harvennushakkuiden määriä. Metsänomistajien kannattaa käyttää nyt tilanne hyödykseen ja selvittää hakkuutarpeet nuorissa metsissään.

Raivaussahatöiden määrää pyritään kasvattamaan sekä lisäämään Kemera-varojen käyttöä. Satsaus nuorten metsien hoitoon on edellytys sille, että tulevat hakkuumahdollisuudet voidaan turvata.
Metsuriresurssin osalta odotetaan mielenkiinnolla mitä uusi täsmäkoulutus Poken kanssa tuottaa. Ennakkotietojen mukaan koulutuksen on aloittamassa kymmenkunta kiinnostunutta ja hakuaikaa on jatkettu 10. tammikuuta asti.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomella on palveluksessaan 47 toimihenkilöä sekä 35 työsuhteista metsuria. Kun mukana lasketaan yrittäjät ja korjuuketjut, työllistävä vaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat mm. työhyvinvoinnin kehittäminen, puukauppaotteen vahvistaminen sekä ympäristönäkökulmat esimerkiksi hiilipalvelun kautta. Puukaupassa pyritään kasvattamaan valtakirjakauppojen määriä, mikä hyödyttää suoraan metsänomistajia, kun puuerät kilpailutetaan.

Edunvalvonnalla riittää tehtävää

Ensi vuonnakin metsänomistajien etujen ja metsätalouden hyväksyttävyyden eteen on tehtävä töitä. Haasteita löytyy niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Esimerkiksi tuulivoimakysymyksissä neuvomme metsänomistajia perustamaan omia yhteistyöryhmiä, joilla on yhdessä paremmat edellytykset neuvotella sopimusehdoista. Nämä työryhmät saavat tarvittaessa tukea ja ohjausta MTK:n kenttäpäälliköiltä. Käytännön esimerkit Keski-Suomessa osoittavat, että vuositasolla edunvalvonnan vaikutus jo yhden ainoan tuulivoimahankkeen vaikutusalueella olla euromääräisesti erittäin merkittävä, satoja tuhansia euroja tai jopa enemmän. Mhy Keski-Suomi järjestää 10.-12. tammikuuta yhteensä kolme infoiltaa eri puolilla toimintaa-aluettaan. Illat keskittyvät tuulivoimaan, aurinkovoimaan ja siirtolinjoihin.

Jäsenmaksuihin euron korotus

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuihin tulee ensi vuodelle euron korotus, mikä johtuu MTK:n edunvalvontamaksun noususta eurolla 21 euroon. Vuosimaksut ovat ensi vuonna 68-178 euroa ja ne vaihtelevat metsäpinta-alan mukaan. Jäsenmaksut lähetetään helmikuussa.

Yhdistyksen jäsenille palveluiden hinnat ovat alhaisempia. Muita keskeisiä jäsenetuja metsäedunvalvonnan lisäksi ovat maksuton puunmyyntisuunnitelma ja PEFC-metsäsertifiointi, oma metsäasiantuntija, metsäkäynnit, neuvonta metsäasioissa, kolme asiakaslehteä, Maaseudun Tulevaisuudet metsänomistajanumerot, MTK:n tuottama Mainio-lehti sekä metsänomistajatapahtumat. Metsänomistajilla on lisäksi käytettävissään maksutta OmaMetsä-verkkopalvelu, johon on rekisteröitynyt jo yli 35 000 käyttäjää. Näiden etujen lisäksi jäsenille on tarjolla runsaasti valtakunnallisia jäsenetuja ja alennuksia moniin tunnettuihin kauppaliikkeisiin. Nämä edut löytyvät osoitteesta www.mtkhankinnat.fi. 

Hallituksessa kuusi jäsentä

Metsänhoitoyhdistyksen hallituksesta jäi pois Hannu Lanteri, mutta hallitus jatkaa muuten samalla kokoonpanolla ja valitsee vuoden alussa puheenjohtajat itselleen. Hallituksessa ovat Toni Haapakoski, Tuomas Häkkinen, Riku Kalmari, Pirjo Luotola, Maija-Liisa Raiski ja Yrjö Uitamo sekä asiantuntijajäsenenä valtuuston puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Kokouksen alussa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari toi terveisiä eduskunnasta. Hän toivoi metsänomistajien tuovan enemmän esille arkipäivässä huomaamiaan metsänhoidon myönteisiä vaikutuksia mm. sosiaalisessa mediassa.

Ajankohtaista

 1. Kilpailuta puukauppa: ostotarjousten ero voi olla henkilöauton verran

  Kilpailuta puukauppa: ostotarjousten ero voi olla henkilöauton verran

  Keski-Suomi

  Kaikesta puusta on tällä hetkellä erinomainen kysyntä, mikä on nostanut puusta maksettavia hintoja. Metsänomistajan kannattaa hyödyntää tilanne, mutta samalla muistaa, että ostajien tarjouksissa on suurimmat erot juuri tämäntyyppisessä markkinatilanteessa

  Lue lisää
 2. Tarkasta nuoret taimikot vuosittain

  Tarkasta nuoret taimikot vuosittain

  Keski-Suomi

  Nuoret taimikot kannattaa tarkastaa keväisin. Mikäli hehtaarilta löytyy useita satoja kuolleita taimia, kannattaa miettiä täydennysistutusta. Luonto korjaa yleensä pienet virheet.

 3. Kerro mielipiteesi asiakaslehdestämme

  Kerro mielipiteesi asiakaslehdestämme

  Keski-Suomi

  Mitä mieltä olet Mhy Keski-Suomen asiakaslehdestä? Vastaa opinnäytetyön aiheena olevaan kyselyyn maaliskuun aikana.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset