Sukupolvenvaihdos

Vuosittain Suomessa tehdään noin 15 000 metsätilan omistusjärjestelyä. Sukupolvenvaihdokseen on vaihtoehtoja, olipa tavoitteena verosäästöt, nopea ja helppo ratkaisu tai vaikkapa toive, ettei tilaa saa jakaa.

(lataa omistusjärjestelyjen opas >>)

Perunkirjoitus: Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen vainajan jälkeen, vainajan iästä tai varallisuudesta riippumatta. Perukirja on siis laadittava aivan tyhjässäkin pesässä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Asia hoituu vaivattomasti, jos perukirjan laatimisen antaa asiantuntijan, kuten Mhy Keski-Suomen, hoidettavaksi.
Perinnönjako: Metsätilan perinnönjako kannattaa tehdä heti perunkirjoituksen jälkeen ja miettiä omistusjärjestelyt niin, että metsien hoito jää aktiviisiin käsiin henkilölle, joka asiasta on kiinnostunut. Yhteisomistuksia kannattaa tarkkaan harkita, sillä kaikista toimenpiteitä pitää olla yksimielisyys. Vaikka nykypolvet olisivatkin sovussa, voi tilanne muuttua, kun aikanaan osakkaiden tilalle tulee jälkipolvia, puolisoita tai kenties kokonaan vieraita henkilöitä jos osuuksia myydään.
Lataa kuolinpesille tarkoitettu opas >>

Vaihtoehtoja metsätilan omistusjärjestelyihin

Perintö : Ellei sukupolvenvaihdosta ole toteutettu metsänomistajan eläessä, siirtyy omistus perintönä joko testamentin tai perintökaaren mukaan.
Lahja: Lahjan saaja maksaa lahjaveroa. Sen määrää voidaan alentaa, jos metsätilan luovuttaja pidättää itsellään hallintaoikeuden metsään, eli oikeuden käyttää hyväkseen metsän tuoton.
Kauppa: Vaihtoehtona on kauppa käypään hintaan tai lahja-luonteinen kauppa. Kun metsätila myydään sukupolvenvaihdoskauppana, myyjän ei tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Sama koskee sisarusten välistä yhtymäosuuden kauppaa.

Vaihtoehtoja on, vaikka perillisiä ei olisi tai kukaan perillisistä ei olisi kiinnostunut jatkamaan metsätilan hoitoa:

Myynti ulkopuoliselle: Mhy Keski-Suomella on kaksi täysin metsäkiinteistöjen välittämiseen erikoistunutta työntekijää. Lue lisää >>
Liittäminen yhteismetsään: Vaihtoehtona on esimerkiksi kaikille avoin Yhteismetsä Metso, joka ottaa vuosittain uusia tiloja. Lue lisää >>
Metsän hoidon ulkoistaminen: Metsän hoidon voi antaa esimerkiksi mhy:lle. Ota yhteys metsäneuvojaasi >>

Mhy Keski-Suomella on oma metsätilan omistusjärjestelyihin erikoistunut henkilö.
Juha Leppänen, puh. 0400 741 301, juha.leppanen@mhy.fi