Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Miten puu käy tällä hetkellä kaupaksi? Lue lisää:  puumarkkinakatsaus >>

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 12.8.-12.9.2022 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista. 

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Ensiharvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 72,62 62,37 57,42 58,50
Kuusitukki 76,14 63,38 54,96 58,50
Koivutukki 48,30 42,73 43,84 47,00
Mäntykuitu 22,78 20,55 17,80 30,00
Kuusikuitu 23,24 20,64 16,62 30,00
Koivukuitu 22,69 20,63 18,23 31,50

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty/kuusi parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko 58,32    
Kuusi kokorunko 58,76    
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00