Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 1.-30.8.2019 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 59,17 52,64 58,50
Kuusitukki 60,57 54,22 58,50
Koivutukki 46,50 40,08 47,00
Mäntykuitu 20,94 18,40 30,00
Kuusikuitu 21,24 18,46 30,00
Koivukuitu 19,90 17,95 31,50

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty pylväs 62,70 52,50  
Mänty pikkutukki 26,30 20,60 18,70
Mänty parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko      
Kuusi pikkutukki 26,50 20,50 18,40
Koivu  tyvitukki 65,60    
Koivu erikoistukki 90,00    
Kuusi kokorunko      
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00
Kannot 0