Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Miten puu käy tällä hetkellä kaupaksi? Lue lisää:  puumarkkinakatsaus >>

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 1.-31.3.2021 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 62,80 50,98 58,50
Kuusitukki 64,30 52,33 58,50
Koivutukki 44,90 39,57 47,00
Mäntykuitu 22,16 17,14 30,00
Kuusikuitu 23,32 17,42 30,00
Koivukuitu 19,61 16,49 31,50

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty pylväs 62,70 52,50  
Mänty pikkutukki 26,30 20,60 18,70
Mänty parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko      
Kuusi pikkutukki 26,50 20,50 18,40
Koivu  tyvitukki 65,60    
Koivu erikoistukki 90,00    
Kuusi kokorunko      
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00
Kannot 0