Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Miten puu käy tällä hetkellä kaupaksi? Lue lisää:  puumarkkinakatsaus >>

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 21.5.-21.6.2021 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 68,53 57,88 58,50
Kuusitukki 71,15 56,75 58,50
Koivutukki 45,31 40,94 47,00
Mäntykuitu 21,03 18,47 30,00
Kuusikuitu 21,92 18,10 30,00
Koivukuitu 19,57 18,06 31,50

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty/kuusi parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko 62,62    
Kuusi kokorunko 61,29    
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00