Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 18.9.-9.10.2017 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 57,46 49,14 58,00
Kuusitukki 60,28 47,87 58,00
Koivutukki 46,09 37,46 47,00
Mäntykuitu 18,48 15,58 29,50
Kuusikuitu 19,38 14,94 29,50
Koivukuitu 17,50 14,21 30,00

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty pylväs 62,70 52,50  
Mänty pikkutukki 26,30 20,60 18,70
Mänty parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko 49-51    
Kuusi pikkutukki 26,50 20,50 18,40
Koivu  tyvitukki 65,60    
Koivu erikoistukki 90,00    
Kuusi kokorunko 49-53    
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00
Kannot 0