Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Miten puu käy tällä hetkellä kaupaksi? Lue lisää:  puumarkkinakatsaus >>

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 19.3.-19.4.2022 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 65,84 57,12 58,50
Kuusitukki 68,85 54,69 58,50
Koivutukki 46,88 37,17 47,00
Mäntykuitu 20,34 17,95 30,00
Kuusikuitu 20,76 16,96 30,00
Koivukuitu 20,56 17,69 31,50

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty/kuusi parru 25,40 21,00 18,00
Mänty kokorunko 58,32    
Kuusi kokorunko 58,76    
Haapakuitu 8,80 8,00 6,00
Karsittu ranka 8,00 6,00 6,00
Karsimaton ranka 3,00 2,00 2,00
Oksat ja latvukset 2,00   2,00