Ilmoittautuminen 27.4. koulutus

Biotalouden perusta kuntoon –hanke järjestää pehmeiden maiden puunkorjuun koulutuskokonaisuuden metsäalan ammattilaisille Keski-Suomessa. Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Luken (Luonnonvarakeskuksen) tiimi.

Pehmeiden maiden puunkorjuun koulutukset ovat osa Biotalouden perusta kuntoon -hanketta, jota Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toteuttaa. Hankkeen tavoitteena on metsäalan ammattilaisten kouluttamisen avulla turvata puunsaantia ja vastata siten jatkossa entisestään lisääntyvään puun kysyntään. Lisääntyvän puun kysynnän ja vuosi vuodelta huononevien talvikorjuukelien johdosta on puuta korjattava entistä useammin pehmeän maaperän kohteilta sulan maan aikana. Juuri näihin haasteisiin pyritään tässä pehmeiden maiden puunkorjuun koulutuksessa vastaamaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöstä vastaa ja kouluttajana toimii Luken asiantuntijatiimi. Koulutus koostuu kolmesta päivästä, jotka järjestetään huhti-, touko- ja kesäkuussa 2017. Ensimmäisen koulutuspäivän tarkempi sisältö lähetetään osallistujille sähköpostiin noin viikkoa ennen. Tarkemmat tiedot maastokoulutuspäivistä annetaan ensimmäisessä koulutuspäivässä.

Ilmoittautuminen

Koulutus on maksuton ja suunnattu kaikille leimikon suunnittelun, korjuunohjauksen ja puunkorjuun parissa työskenteleville metsäalan ammattilaisille. Koulutukseen otetaan enintään 100 osallistujaa. Koulutukseen osallistuville tarjotaan lounas koulutuksen järjestäjän toimesta. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen kautta. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy torstaina 20.4.2017.

Lisätietoja: 
Koulutuksesta antaa tarvittaessa lisätietoja hankkeen projektipäällikkö Juha Leppänen, juha.leppanen@mhy.fi ja puh. 0400 741 301 ajalla 3.-6.4. sekä 20.4. jälkeen.

PÄIVÄ 1: to 27.4. klo 8-16 teoriapäivä Kannonkosken Piispalassa (kouluttajina Jari Ala-Ilomäki, Harri Lindeman, Matti Sirén ja Kari Väätäinen)
* Suometsät mahdollisuutena ja haasteena
Suometsien rooli puuntuotannossa ja -korjuussa
Korjuujäljen mittaaminen, omavalvonta ja hyvän korjuujäljen vaatimukset
Miksi hyvä korjuujälki on tärkeää – korjuujäljen seurausvaikutukset ja -kustannukset, metsien terveys ja toiminnan hyväksyttävyys

* Millaisella kalustolla suometsiin
Miten kehitys on kulkenut ja missä nyt ollaan - kokemuksia eri vaihtoehdoista huonosti kantavilla mailla
Korjuun kausivaihtelu ja sen vaikutukset
Erikoiskoneet ja koneiden varustelu koneyrittäjän kannalta – kannattaako ja millä työmäärillä
Miten työmenetelmällä ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa korjuujälkeen
- ajourien suunnittelu ja urien leventäminen suometsissä
- hakkuumenetelmä kuusikoissa
- erilaiset vahvistamisratkaisut

* Kaksi keskeistä kysymystä: Milloin kohteelle mennään ja miten siellä toimitaan
Korjuukelpoisuuden ennustamisen haasteet
Pintapaine ja sen laskenta
Kantavuuteen vaikuttavat tekijät ja kantavuuden mittaaminen – suometsät ja hienojakoiset kivennäismaat
Kantavuuden ja puuston vaihtelu suometsissä – missä paras paikka uralle
Nykyiset korjuukelpoisuusluokittelut
Uudet staattiset ja dynaamiset korjuukelpoisuusmallit

* Mitä Big Data voi tuoda tullessaan  
Korjuukoneet tiedon kerääjinä – mitä kerätään, miten hyödynnetään, kuka omistaa
Miljoona runkoa päivässä. Miten harvesteridataa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää
Raiteenmuodostuksen jatkuvatoiminen mittaus.  Miksi tietoa tarvitaan ja miten sitä voidaan hyödyntää
Onnistuuko korjuujäljen valvonta koneiden toimesta
Uudet työkalut ja kuljettajaopastus korjuun suunnittelussa ja toteutuksessa. Mistä tarvitaan tietoa, miten tieto pitäisi esittää ja miten sitä voitaisiin hyödyntää

* Kysely kuljettajaopastuksesta ja korjuun suunnittelutehtävä kotiin vietäväksi  
Meneillään olevien tutkimushankkeiden (MEOLO, EFFORTE, FOTETRAF) lyhyt esittely

PÄIVÄ 2: ke 24.5. maastopäivä (paikka ja aika ilm. myöhemmin)
* Tutustutaan pehmeiden maiden puunkorjuun erityispiirteisiin ja korjuussa käytettävään erikoiskalustoon hakkuukohteilla.

PÄIVÄ 3: to 15.6. teoria- ja maastopäivä (paikka ja aika ilm. myöhemmin)
* Keskitytään suometsien hoidon ja korjuun erityispiirteisiin