Arvomme

Metsänomistajalähtöisyys – metsänomistajan edun ja hänen tavoitteidensa toteutuminen.
Tuloksellisuus – toimintamme on tehokasta ja tuottaa lisäarvoa metsänomistajalle.
Uudistuvuus - uudistumme markkinoiden ja metsänomistajien tarpeiden muuttuessa.
Luotettavuus – haluamme olla aina ja joka tilanteessa meille annetun luottamuksen arvoisia.
Jatkuvuus ja kestävä metsätalous – metsiä hyödynnetään vastuullisesti ja kestävästi yli sukupolvien.