Jäsenmaksut 2017

Jäsenmaksut 2017 (perusteena neliportainen, metsähehtaareihin perustuva malli):

Metsää 0-9,9 hehtaaria: vuosimaksu 40 euroa
Metsää 10-29,9 hehtaaria: vuosimaksu 70 euroa
Metsää 30-99,9 hehtaaria: vuosimaksu 100 euroa
Metsää 100 hehtaaria tai enemmän: vuosimaksu 150 euroa
Henkilöjäsen: vuosimaksu 20 euroa (perheenjäsenen tai kuolinpesän/yhteismetsän/yhtymän osakkaan maksu)
Kannatusjäsen: vuosimaksu 20 euroa (ei omista metsää, ei äänioikeutta)

Jäsenmaksut ovat ennallaan 2017. Maksutasosta päätti Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen valtuusto, jonka 39 jäsentä ovat kaikki yksityisiä metsänomistajia.

Vuonna 2017 jäsenkortti ja maksu perillä 15. helmikuuta
Vuoden 2017 jäsenmaksu lähetetään postitse kaikille Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomessa 1.1.2017 jäsenenä olleille tiloille. Samassa postissa saat sekä jäsenkortin että maksun. Kun maksat maksusi eräpäivään mennessä, varmistat että etusi, kuten metsiesi PEFC-sertifiointi, pysyvät voimassa.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät
Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut. Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, kuten esimerkiksi alennuksen vakuutuksista tai saada esimerkiksi jäsenhintaisen kesäteatterilipun, on henkilöjäsenen hakeuduttava erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 20 euroa vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa
Mikäli molemmat haluavat käyttönsä yhteistyökumppaneiden henkilökohtaisia etuja, on toisen puolison liittyvä erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 20 euroa vuodessa.

Useita omistusosuuksia
Jäsenmaksu lähetetään jokaiselle jäsenelle (tilalle). Jos henkilö omistaa metsää esimerkiksi yksin, yhdessä puolisonsa kanssa ja on osakkaana yhdessä kuolinpesässä, lähetetään jäsenmaksu kullekin yksikölle erikseen.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella
Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäseninä. Mhy Keski-Suomi tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan.

Jäsenmaksusta verovähennys
Tiesitkö, että jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa? Sen nettosummat tilalle verovähennyksen jälkeen ovat siten portaittain 28, 49, 70 ja 105 euroa.