Edunvalvonta Mhy Keski-Suomessa

Metsätalouden edellytykset pidettävä kunnossa

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat pääsääntöisesti yksityisiä metsänomistajia. Heidän etujaan ajaa Metsänomistajat-ketju eli MTK ja metsänhoitoyhdistykset.

Metsänomistajan edut ovat kyseessä esimerkiksi monia kaavoja ja lakeja valmisteltaessa sekä esimerkiksi suunnitellessa erilaisia maankäyttöön vaikuttavia asioita, kuten sähkölinjoja, tuulivoimaloita ja moottorikelkkareittejä. Myös riistanhoitoon ja kuntavaikuttamiseen liittyy monia asioita, jotka koskettavat myös metsänomistajaa.

Sinä et ole yksin

Kentällä lähimpänä metsänomistajaa toimivat metsänhoitoyhdistykset.
MTK:n järjestörakenne muuttui vuoden 2015 alussa. Alueelliset metsänomistajien liitot lakkautettiin ja niiden asemesta maakunnissa toimii jatkossa 14 MTK:n kenttäpäällikköä metsä-, maankäyttö- tai ympäristöasiantuntijoina. Keski-Suomessa kenttäpäällikkönä toimii Pauli Rintala, puh. 040 838 1662, pauli.rintala@mtk.fi . Katso kaikki yhteystiedot >>
Valtakunnallisesti toimiva organisaatio on Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK, joka vaikuttaa mm. Suomen lainsäädäntöön sekä myös kansainvälisesti mm. EU-poliitiikassa.
Metsänomistajan etua ajavat toimijat >>.
Yksityismetsätalouden edistämisorganisaatiot >>
Metsän omistaminen aiheuttaa kaikenlaisia kysymyksiä. Tässä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin >>.

Metsänomistajan etu monessa mukana:

* kuntavaikuttaminen
* lainsäädäntö
* haja-asutusalueiden ja ranta-asutuksen kysymykset
* kaavoitus ja muu maankäyttö: sähkölinjat, tuulivoima, turvesuot, yksityistiet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit
* hirvi- ja riista-asiat
* ympäristöön ja luontoon liittyvät kysymykset
* metsäpolitiikkaa Suomessa ja ulkomailla
* kotimainen ja kansainvälinen puuperäisten tuotteiden kysyntä
* puun käyttö ja uusien tuotteiden kehittäminen