Biotalouden perusta kuntoon

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi toteuttaa Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman biotalouden perusta kuntoon -hankkeen. Hanke toteutetaan 1.8.2016 - 31.3.2018.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomen maakunta. Yksityisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä mukana ovat Metsä-Multia Oy, Keski-Suomen Metsäkymppi Oy, Metsäkolmio Oy, Pro Silva Oy, Forest-Linna Oy, ProAgria Keski-Suomi, sekä Mhy Karstula-Kyyjärvi. Hanke on kaikille avoin ja mukaan yhteistyöhön tahtovat tahot voivat ottaa suoraan yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Juha Leppäseen.

Projektipäällikkö: Juha Leppänen puhelin 0400-741301, juha.leppanen@mhy.fi
Hankkeen facebook-sivulle >>

Pehmeiden maiden korjuuseen kehitetään koneita ja menetelmiä, joiden ansiosta korjuuta voidaan tehdä myös sulan maan aikana ilman maapohjan vaurioita. 

Hankkeen eri osa-alueet:
1. Pehmeiden maiden puunkorjuu

Biotalouden perusta kuntoon -hankkeen myötä pyritään turvaamaan metsistä saatavan puuraaka-aineen saatavuutta. Metsäalan uudet investoinnin vaativat toimenpiteitä, jotta kasvava puun tarve tehtaille saadaan turvattua. Jatkossa hakkuita on entistä enemmän kohdennettava pehmeille kohteille ja suomaastoihin, joissa korjuuolosuhteet jo nykyisin ovat monta kertaa hyvin hankalat, kun kunnollista routaa ei tahdo talvikuukausina syntyä.  Hankkeessa tarjotaankin koulutusta metsäalan toimijoille, jotta korjuita hankalasti korjattavilla kohteilla voitaisiin jatkossa suorittaa entistä enemmän maan ollessa sulana. Näin päästään tilanteeseen, jolloin puuta voidaan korjata ympäri vuoden tasaisesti, eikä nykyisin yleisiä piikkejä kuukausittaisissa korjuumäärissä enää keliolosuhteiden johdosta synny.

2. Sukupolvenvaihdokset

Hankkeessa tarjotaan koulutusta myös metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin, jotta uusia, metsänomistuksellisesti usein hankalia kuolinpesiä ei syntyisi ja jo olemassa olevia pystyttäisiin purkamaan. Valitettava tosiasia nimittäin on, että kuolinpesien metsissä jäävät usein niin hoitotyöt kuin ajankohtaiset hakkuutkin toteutumatta. Koulutukset tullaan järjestämään useamman koulutuskerran koulutuspaketteina ja kouluttajaksi tullaan hakemaan joku maan johtavista sukupolvenvaihdosasiantuntijoista. Apukouluttajana koulutuksiin osallistuu myös hankkeen projektipäällikkö Juha Leppänen.
Miten sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa? Lue lisää >>

3. Metsäalan sähköiset palvelut

Sähköisesti tarjottavat palvelut ovat nopeasti kasvava alue myös metsäalalla. Metsäalan toimijat ovatkin kukin tahoillaan pyrkineet kehittämään verkossa tapahtuvaa kaupankäyntiä ja luomaan erilaisia sähköisen viestinnän palveluita asiakkailleen. Biotalouden perusta kuntoon -hankkeessa tarjotaan koulutusta sähköisten palveluiden mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä niin metsänomistajille kuin metsäalan toimijoillekin.