Syyskuun tärkeimmät

14.9.2018

Puukauppakatsaus

Kesäkorjuukohteilla on hyvä kysyntä myös syksyn aikana. Muista kilpailuttaa leimikkosi.

Kantohinnoissa ei ole tapahtunut notkahdusta ja puusta maksettava hinta on parempi kuin vuosiin! Talvikorjuuseenkin mahtuu leimikoita jonkun verran.

Verottajan verkkoseminaari uudistuvasta veroilmoitusmenettelystä 26.9.

Ennakkotietoa ensi kevään muutoksista veroilmoitusmenettelyyn on saatavilla veroinfossa. Seminaari lähetetään suorana 26.9.2018 klo 9.30-11.30, jonka jälkeen se löytyy tallenteena.

https://www.youtube.com/watch?v=UT-jI9XZ-rI

Verkkoseminaarissa käsitellään mm. maatalouden ja metsätalouden veroilmoituksen tekoa, OmaVero-palveluun ilmoittamisesta ja eräpäivistä, ennakkoverotuksesta, Suomi.fi-valtuuksista, sekä palkanmaksusta ja tulorekisterin vaikutuksista.

Ota kantaa Suomen kansallisen metsästrategian luomiseen

Metsänomistajien näkemyksiä olisi hyvä saada Suomen kansallisen metsästrategian luomisen pohjaksi.

”Kansallisessa metsästrategiassa on määritetty toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten parantaa metsien suomalaisille tuottamaa hyvinvointia. Parhaillaan on käynnissä näiden toimenpiteiden päivitys. Uudistetut toimenpiteet on ryhmitelty yhdeksään strategiseen hankkeeseen.”

Ota kantaa metsäpoliittisten toimenpiteiden suuntaamiseen.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/266/