Puumarkkinakatsaus kesäkuu

19.6.2018

Puukauppaa on tehty vilkkaasti – lomakaudeksi rauhoittuu

Kuluvan vuoden puukauppa on käynyt vilkkaasti ja puuta on ollut hyvin tarjolla. Puun korjuussa on päästy nauttimaan poikkeuksellisen pitkästä poutajaksosta. Kesäkuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä on myyty puuta 17 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Aikaisempien vuosien tapaan juhannuksesta heinäkuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla puun ostossa on lomajakson takia säästöliekki päällä. 

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on tällä hetkellä hyvin kysyntää. Sellun hyvin voimakkaan hinnan nousun myötä massateollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on erinomainen. Kuitupuukauppojen kilpailutuksessa massateollisuuden hyvä maksukyky pitää hyödyntää. Lisäksi kuitupuun kilpailutukseen keskittyminen helpottaa sahateollisuuden vaikeaa kannattavuustilannetta. Kuitupuun viime kuukausien hintakehitys Suomessa on naapurimaihimme verrattuna ollut hyvin vaatimaton.

Puun korjuussa on oleellista valvoa, että tukkia ei katkota kuiduksi. Runkojen katkonnassa eri puutavaralajeihin on isoja, markkinatilanteesta johtuvia, eroja ostajien ja leimikkotyyppien välillä.

Lisäksi toimitussopimuksia ei nousevassa markkinatilanteessa kannata solmia liian pitkiksi.

Tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt heikentävät julkisten hintatilastojen luotettavuutta. Ajantasaisin ja paikallisin puumarkkinatieto löytyy aina paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä, mistä metsänomistajille on luontevasti tarjolla kaikki puukaupan tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Luonnonvarakeskus ennustaa hyvän metsäsuhdanteen jatkumista

Luonnonvarakeskus Luke päivitti suhdannekatsaustaan kesäkuun alussa. Luken katsauksen mukaan maailmantalouden kasvu, metsäteollisuustuotteiden kasvava kysyntä ja kotimaan metsäsektorin investoinnit vauhdittavat edelleen sellun, sahatavaran ja kartongin vientiä. Metsäteollisuuden tuotantoennusteet lisäävät metsäteollisuuden puun käyttöä tänä vuonna, ja teollisuuspuun hakkuut nousevat Luken ennusteen mukaan viime vuoden reilusta 62 miljoonasta kuutiometristä yli 64 miljoonaan kuutiometriin.

Kotimaan puun kysynnän kasvu nostaa kuitu- ja tukkipuun kantohintoja Luken ennusteessa 3–6 prosenttia vuodesta 2017. Puun tuonnin Luke arvioi kasvavan noin yhdeksään miljoonaan kuutiometriin viime vuoden 8,2 miljoonasta kuutiometristä. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan Luke ennakoi nousevan hieman tänä vuonna.

Taimikot hoitoon – hyönteistuhojen leviämisen riski on suuri

Taimikoiden varhaishoidot ja nuoren metsän hoitotyöt pitää tehdä ajallaan. Alkukesä on otollista aikaa näihin töihin. Molempiin työlajeihin on myös hyvin runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä, mikä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Monta viikkoa jatkunut lämpöaalto on suuri riski metsien terveydelle. Helle on taannut kuusen merkittävimmälle tuhohyönteiselle, kirjanpainajalle, ihanteelliset parveiluolosuhteet. Näistä syistä johtuen on syytä tarkkailla varttuneiden kuusikoiden kuntoa. Kuorellinen havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikoilta ja tienvarsien välivarastoista metsätuholain määräaikoihin mennessä.

 

Annan tarvittaessa lisätietoja.

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978