Puumarkkinakatsaus huhtikuu

23.4.2018

Puulle on kysyntää – kilpailutusta ja tukin tarkkaa talteenottoa ei pidä unohtaa

Puumarkkinoiden yleisvire on tällä hetkellä myönteinen. Kaikille puutavaralajeille on metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan hyvin kysyntää. Puuta on korjattu ja jalostettu niin vilkkaasti, että tarjonta voisi paikoitellen olla jopa selvästi nykyistä suurempaa. Puun ostajien varastot ovat kevään kynnyksellä normaalia ohuemmat. Sahateollisuudella on jatkuvasti ostotarvetta nopeasti korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Kiinnostus kotimaiseen kuitupuuhun on myös suotuisampi kuin pitkään aikaan.

Metsänomistajien kannattaa aktiivisesti tarjota sekä tukki- että kuitupuuleimikoita myyntiin. Massa- ja paperiteollisuus takoo tällä hetkellä huipputulosta ja sellun markkinahinta hakkaa viikko viikolta uusia ennätyksiä. Sahateollisuuden kannattavuus sen sijaan on kokonaisuutena selvästi heikompi, vaikka lankkua menee vientiin ennätystahtia. Runkojen katkonnassa eri puutavaralajeihin on isoja eroja ostajien ja leimikkotyyppien välillä. Nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa puukaupan onnistumisen kannalta onkin erittäin tärkeä valvoa, että korjuussa arvokasta tukkia ei katkota kuiduksi. Massa- ja paperiteollisuuden erinomainen kannattavuus pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa, eikä toimitussopimuksia nousevassa markkinatilanteessa kannata solmia liian pitkiksi.

Erilaisten tilastoimattomien hinta- ja määrälisien sekä kirjavien puutavaralajien hinnoittelukäytäntöjen yleistyminen heikentävät julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä. Ajantasaisin ja paikallisin puumarkkinatieto löytyy aina paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä, mistä metsänomistajille on luontevasti tarjolla kaikki puukaupan tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

PTT:n metsäennuste povaa myönteisen suhdanteen jatkuvan

Pellervon taloustutkimus PTT:n uusimman metsäsektorin ennusteen mukaan uudet investoinnit vaikuttavat merkittävästi metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna. Sellun viennissä kasvu on erityisen voimakasta tänä vuonna, jolloin Äänekosken sellutehdas alkaa käydä täydellä kapasiteetilla. Myös kartongin vienti kasvaa tänä ja ensi vuonna aiempien investointien seurauksena. Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen, paperin, vienti vähenee PTT:n mukaan edelleen kumpanakin vuonna, mutta hinnassa on mahdollista nähdä pientä nousua. Sahateollisuuden vientiä tukevat hyvät näkymät kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Sahatavaran vientihintojen odotetaan nousevan kohoavan kysynnän ja kiihtyvän inflaation seurauksena.

PTT ennustaa, että metsäteollisuuden puunkäyttö saavuttaa hyvän taloustilanteen ja investointien myötä yli 70 miljoonan kuutiometrin rajan ensi kertaa laman jälkeen. Tuontipuun käyttö vähenee edelleen hieman tänä ja ensi vuonna. Kotimaan puukaupan- ja hakkuumäärien kasvu ovat jo aikaisempina vuosina ennakoineet lisääntyvää puunkäyttöä. Niiden kasvuvauhti lieveneekin ennustejaksolla. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Ensi vuonna myös inflaatio nostaa PTT:n arvion mukaan puun hintatasoa.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/