Puumarkkinakatsaus elokuu 2018

17.8.2018

Puumarkkinatilanne kannattaa tarkistaa metsänhoitoyhdistyksestä

Puumarkkinatilanne näyttää kesän taittuessa kohti syksyä suotuisalta. Talouskasvu niin kotimaassa kuin keskeisillä vientimarkkinoilla on ollut myönteistä. Kotimaista puuta on tuotantolukujen perusteella jalostettu ennätystahtiin, ja puupohjaisille tuotteille on hyvin kysyntää vientimarkkinoilla. Euron pieni heikentyminen tukee vientiyritysten hintakilpailukykyä. Puun käyttöä lisäävien investointisuunnitelmien rintamalta myönteiset uutiset jatkuvat. Viimeisimpänä Stora Enso aikoo ilmoituksensa mukaan uudistaa Oulun tehdasta, missä investoinnin toteutuessa puun käyttö kasvaisi yli miljoonalla kuutiometrillä.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on kysyntää. Tarjontaakin on puukauppamäärien perusteella kokonaisuutena ollut riittävästi. Tammi-kesäkuussa yksityismetsistä myytiin puuta 15 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Puun korjuuta on siivittänyt poikkeuksellisen vähäsateinen kesä ja markkinahakkuissa tullaan tänä vuonna hyvin todennäköisesti ylittämään vuoden 2017 ennätys. 

Sellun hinta on edelleen voimakkaasti noussut, ja useat selluntuottajat ovat ilmoittaneet hinnankorotuksista lähikuukausille. Lisäksi paino- ja kirjoituspaperin hinnat ovat viime kuukausina nousseet. Osavuositulosten perusteella massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on kokonaisuutena historiallisen hyvä. Tämä pitää ja kannattaa hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Kuitupuun hinta on Suomessa vihdoinkin ollut nousussa, mutta kehitys kotimaassa on naapurimaihimme verrattuna ollut edelleen maltillista. Lisäksi kuitupuusta valmistettujen tuotteiden hinnat ovat nousseet paljon enemmän kuin kuitupuun hinta. Sahatavaran osalta vienti- ja tuotantomäärät ovat korkealla tasolla. Myös sahatavaran ja erityisesti mäntysahatavaran vientihinta on viime vuoteen verrattuna ollut kasvussa. Sahateollisuuden kannattavuustilannetta lievästi nousseet vientihinnat eivät kuitenkaan merkittävästi ole helpottaneet.

Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy aina ajantasaisin ja tarkin puukauppatieto

Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Näiden lisäksi ajantasaisella ja luotettavalla puumarkkinatiedolla on keskeinen merkitys Suomen puumarkkinoiden toimivuudelle. Luonnonvarakeskuksen viikoittain raportoimia julkisia puukaupan hinta- ja määrätietoja ei syystä tai toisesta ole ollut saatavilla juhannuksen jälkeen.

Puukauppaa suunnittelevien metsänomistajien kannattaa aina tarkistaa paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Heiltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat heikentäneet julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Taimikot hoitoon – hyönteistuhoja pitää seurata

Syksy on edelleen otollista aikaa taimikoiden varhaishoitoon sekä nuoren metsän hoitotöihin. Metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta hoitotoimenpiteet kannattaa tehdä ajallaan. Molempiin työlajeihin on myös hyvin runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä, mitä ei kannata jättää hyödyntämättä.

Kulunut kesä on metsätuhojen kannalta ollut hankala. Metsäpaloja on ollut paikallisesti, mutta kokonaisuutena Suomessa on metsäpalojen osalta onneksi päästy esimerkiksi Ruotsiin verrattuna vähällä. Lämpö ja kuivuus ovat suuria riskejä metsien terveydelle, ja ovat taanneet kuusen merkittävimmälle tuhohyönteiselle, kirjanpainajalle, ihanteelliset parveiluolosuhteet. Näistä syistä johtuen on syytä tarkkailla varttuneiden kuusikoiden kuntoa. Keski-Euroopassa hyönteistuhot sekoittavat jo puumarkkinoita. Hyvä metsänhoito ja ajallaan tehdyt hakkuut turvaavat terveet metsät, mikä on avainasemassa myös metsätuhoihin varautumisessa.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978