Metsänomistajan kevään muistilista

11.4.2019

Metsä heräilee pikkuhiljaa talven jäljiltä ja myös metsänomistajan on hyvä aika käydä ihmettelemässä luonnon heräämistä, ja suunnata omaan metsään
nuuhkimaan kevään tuoksuja. Retkeilyn lomassa on kätevää tarkastaa oman metsän kunto ja tutkia mitä kaikkea talven aikana onkaan tapahtunut.

 

Lumien alkaessa sulaa, kannattaa taimikoiden kuntoon luoda yleissilmäys. Varsinkin havupuu taimikot, on helppo tutkia mahdollisten myyrätuhojen varalta
ja tehdä mahdollinen täydennysistutus juhannukseen mennessä. Myös heinäämisen tarve on helppo todeta lumien sulettua.

Kun puissa ei ole vielä lehtiä, on hyvää aikaa suunnitella ja toteuttaa myös taimikon varhaisperkaustyöt.

Tämä talvi oli sekä tuulinen, että runsasluminen ja vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttivat paljon lumituhoja nuorissa ja varttuneissa metsissä. Männiköiden ja eritoten kuusikoiden tilanne kannattaa käydä katsomassa tykkylumituhojen varalta ja tehdä tarvittavat ilmoitukset vakuutusyhtiöön. Laki metsätuhojen torjunnasta koskee myös metsäluonnossa kaatuneita puita, esimerkiksi myrskyn kaatamia puita. Kun myrskyn kaatamien havupuiden määrä ylittää 10 m3/hehtaarilla, on vähintään kymmenen kuutiometrin ylittävältä osalta puut korjattava pois. Vioittuneiden puiden poisto metsästä kannattaa tehdä ajallaan, ytimennävertäjä- ja kirjanpainajatuhojen välttämiseksi.

Metsäkäynnillä saat myös käsityksen metsäsi yleistilasta ja tarvittaessa on helppo suunnitella vaikka koko vuoden työt. Jos jokin seikka aiheuttaa päänaivaa, uskon vahvistusta saat metsänhoitoyhdistyksestä, omalta metsäasiantuntijaltasi.