Maaliskuun tärkeimmät

22.3.2018

Kuitupuun kantohinta edellä!

Puulla on hyvä kysyntä. Kesä- ja etenkin kelirikkoleimikoista ennakoidaan tulevan pulaa. Tukin hinta on jo nyt varsin hyvällä tasolla, mutta kuidun hinta ei ole seurannut tukin hinnan kehitystä. Nyt kevättalven aikana pitää tehdä leimikoita touko – kesäkuun myyntiin. Kevään koittaessa on erityisen tärkeää kilpailuttaa leimikot, sillä puusta on nyt aitoa kilpailua ja kysyntää. Kilpailutuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuidun hintaan ja tukin katkontaan.

MHY:n korjuupalvelu edennyt mallikkaasti

Koneresursseja on hyvin käytössä ja puu liikkuu tienvarsivarastoista tehtaille ripeästi. Toki poikkeuksellisen paksu hanki on sekä vaikeuttanut koneiden liikkumista, että toiminut hyvänä eristeenä urapainumia vähentäen. Myös kesäajan korjuupalvelupuusta ennakoidaan muodostuvan kysyntää, joten kesäleimikoita mahtuu myös korjuupalvelun kautta toteutettavaksi. 

Lannoita metsäsi kasvukuntoon

Metsänlannoitus kiinnostaa edelleen metsänomistajia ja kysyntää on ollut viime vuoden tahtiin. Lentolannoitusta on edelleen saatavilla ja uutena palveluna tarjoamme metsän terveyslannoitukseen boorin reppuruiskulevitystä (Bortrac). Tämä soveltuu pienehköille kohteille, joihin lentolannoitushanketta ei ole järkevää toteuttaa. 

Metsurirekrytoinnit onnistuivat

Helmikuussa haimme metsuria Joroinen – Varkaus alueelle sekä Leppävirran alueelle. Rekrytoinnin tuloksena palkkasimme kaksi palkkasuhteista ja yhden urakointisuhteisen metsurin. Mhy:n toteuttamat metsänhoitopalvelut ovat siis entistä vankemmin paikallisten tekijöiden tuottamia ja metsuriresursseja on tulevalle kaudelle riittävästi.