Kemeraa tarjolla viimevuotinen määrä

17.4.2019

Metsäkeskuksen tiedotteen mukaan Kemera-varoja on käytettävissä tänä vuonna yhtä paljon
kuin viime vuonna. Puuntuotannon edistämiseen on varattu Kemeraa 55,9 miljoonaa euroa.

Eniten Kemera-tukea on varattu tänäkin vuonna nuorten metsien hoitoon, sekä taimikoiden varhaishoitoon. Tukisumma metsänhoitotöihin on yhteensä 42,8 miljoonaa euroa.

Metsäkeskuksen arvion mukaan tukisumma mahdollistaisi metsänhoitotöiden tekemisen
noin 174 700 hehtaarin alalla koko maassa. Vuosittainen varhaishoidon tarve on Suomen
yksityismetsissä noin 100 000 hehtaaria.

Myös metsätieurakoihin on hyvin tukea tarjolla. Metsäteiden perusparannukseen ja uusien
teiden tekemiseen on osoitettu tänä vuonna 6,5 miljoonaa euroa Kemera-varoja, mikä
on noin puolitoistakertainen määrä edellisvuoden käyttöön verrattuna.

Nyt kannattaa hoitaa mahdolliset taimikonhoitorästit kuntoon ja selvittää myös
varhaishoitokohteet. Apua taimikonhoitotöiden kartoittamiseen ja toteuttamiseen
saat omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi ja Kemera-hakemuksen laadinnankin voit
jättää huoleksemme!

Klikkaa sivuillemme ja ota yhteys omaan metsäasiantuntijaasi!
https://www.mhy.fi/keski-savo/yhteystiedot