Itäisen alueen PEFC-ryhmäsertifiointi Mhy Keski-Savossa

17.6.2020

Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesta toiminnasta sekä puun laillisesta ja kestävästä alkuperästä. Metsäsertifioinnin tarkoitus on standardin mukaisen toiminnan tason varmistaminen PEFC-metsissä ja metsänhoitoyhdistyksissä. 

Alueellisessa PEFC- ryhmäsertifioinnissa ovat mukana niin metsänomistajamme, kuin yrittäjämmekin. Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin kuuluu noin 13,4 miljoonaa hehtaaria metsää ympäri Suomen.

Itäisen alueen ryhmäsertifioinnin ulkoinen auditointi suoritettiin 11.6 Leppävirralla

Auditoinnin pääarvioijana toimi Timo Soininen Kiwa Inspectalta, metsänhoitoyhdistys Keski-Savosta maastokohteilla mukana oli metsänhoitoesimies Jarko Leskinen.  Maastokohteilla tarkasteltiin mm. vesiensuojeluasioita oikeaoppisten kaivukatkojen ja suojavyöhykkeiden kautta. Metsänhoitotöiden laadun lisäksi tarkasteltiin yleistä työohjeistusta, työturvallisuutta sekä metsureiden ja urakoitsijoiden osaamista ja pätevyyttä. Mhy Keski-Savon osalta auditointi sujui hienosti, eikä poikkeamia löytynyt.