Huhtikuun tärkeimmät

23.4.2018

Panokset kovenevat puukaupassa

Puukauppa käy kiivaana ja hinnat ovat nousussa etenkin kelirikko- ja kesäkorjuukelpoisilla kohteilla. Voi sanoa, että nyt on myyjän markkinat! Päätökset on syytä tehdä tarkkaan harkiten ja kaikki mahdolliset ostajat kilpailuttaen. Puukauppa huolellisesti suunnitellen, toteuttaen ja valvoen on mahdollista päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kysynnän ollessa kova, puunostaja pyrkii pääsemään kaupantekoon keinolla millä hyvänsä. Myyjän on silloin syytä pitää pää kylmänä ja jalat maassa.

Tilastoissa näkyviin keskihintoihin on tällä hetkellä suhtauduttava varauksin. Hinnanmuutokset tilastoihin tulevat viiveellä ja puutavaralajikohtaisissa yksikköhinnoissa eivät näy erilaiset kaupan muut lisät kuten: hakkuutähteisiin, bonuksiin, lahjakortteihin, ilmaisiin uudistamistöihin ja erilaisiin mittaustodistuksilla maksettaviin lisiin käytetyt eurot. Herää kysymys, onko kyseisten lisien pääasiallinen tarkoitus pitää hinnannousut tilastoissa mahdollisimman pieninä ja osaltaan myös vaikeuttaa tarjousten vertailtavuutta? Lisäksi avohakkuukaupoissa paljon käytetty runkohinta-vaihtoehto ei tule tavaralajikohtaisiin yksikköhintoihin perustuvassa tilastoinnissa oikealla tavalla huomioiduksi. Niin sanotussa runkohinnoittelussa ostaja maksaa kuitu- ja tukkipuusta myyjälle saman hinnan. Tämä on myyjän kannalta turvallinen ja varma vaihtoehto, kun huonon katkonnan riski pienenee huomattavasti.

Kaiken kaikkiaan edessä on mielenkiintoisia aikoja metsänomistajille.

Mikäli metsäsuunnitelma on päässyt vanhaksi, on tehokkain tapa aloittaa päivittämällä tilanne ajan tasalle. Metsuripaveluita, taimia ja harvennushakkuille sopivia metsäkoneita löytyy monipuolisesti kesäkaudelle. Ole yhteydessä alueesi metsäasiantuntijaan!