Metsänomistajakoulutus - metsätalousyrittäjän ammattitutkinto

31.10.2018 - 17:30 - 12.12.2018 - 20:30
Leppävirta

Hyödyllinen ja käytännönläheinen aikuiskoulutus jokaiselle metsänomistajalle tai metsienhoidosta kiinnostuneelle. Koulutukseen kuuluvat lähijaksot toteutetaan Leppävirralla pääsääntöisesti keskiviikko-iltaisin (17.30-20.30) ja lauantaisin (n. 1 pv / kk). Koulutus järjestetään yhteistyössä Mhy Keski-Savon ja Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on parantaa metsätalouden osaamista. Kiinnitämme huomiota erilaisiin puutuotantomenetelmiin, työn tuottavuuteen ja hinnoitteluun sekä metsätalouden suunnitelmallisuuteen.

Toteutus

Ajankohtainen tieto- ja taitopaketti metsänhoidosta, puunkorjuusta ja puukaupasta, metsätalouden suunnitelusta, tilakaupoista, talous- ja ja verokysymyksistä, sekä metsätalouteen liittyvistä yrittäjyysmahdollisuuksista. Koulutuksen aikana opiskelijat voivat suorittaa metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja, valinnaisia teemajaksoja sekä tilakohtaista neuvontaa ja maastokäyntejä.

Koulutus toteutetaan 31.10.2018 - 12.12.2019 välisenä aikana.

Pääsisältökohdat

• Talousmetsien hoito
• Metsätalouden suunnittelu
• Puukaupan tekeminen
• Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen * 1)
• Metsäpalvelujen tuottaminen* 1)
• Puunkorjuu*
• Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen*
• Puun jatkojalostus*
• Vaativien puunpoistojen tekeminen*
• Metsäsuunnittelu*
• Metsänparannustöiden toteuttaminen*
• Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen*
• Taajamametsien hoitaminen*
(Valinnaiset merkitty *,
1) pakollisia metsäpalveluyrittäjyyden osaamisalalla)

Ohjelmaan voidaan liittää myös seuraavia teemoja:
• raivaussahan ja moottorisahan käyttö ja huolto
• metsäkasvien tunnistaminen
• hirsirakentaminen käsityövälineillä
• erikoispuiden kasvatus
• riista- ja metsätalous
Useat kurssilaiset ovat suorittaneet metsänomistajakoulutuksen
muun työn, maatalouden tai yrittämisen
ohella. Koulutettavien henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan
laadittaessa lopullista opiskeluohjelmaa.
Tila- ja yrityskohtaisiin asioihin perehdymme neuvonnan
ja tilakäyntien avulla.

Kustannukset

Koulutus toteutetaan pääasiassa opetusministeriönrahoituksella. Kurssimaksu on 330 € / osallistuja.

Hakeminen

Seuraava koulutus alkaa 31.10.2018.
Haku päättyy 21.10.2018.

Hakeminen sähköisesti www.sakky.fi/biotalous
Lisätietoja hakemisesta 044 785 4109
tai sähköpostilla asiakaspalvelu.toivala@sakky.fi

LISÄTIETOJA
Jouni Seppänen, vastuukouluttaja, p. 044 785 4134
Ari Puustinen, koulutuspäällikkö, p. 044 785 4130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo

Kievarinkatu 1, 79100 LEPPÄVIRTA
Puhelin 0400 974 010
keskisavo@mhy.fi