Jäsenmaksuissa ongelmaa yhteis-/yksinomistus tapauksissa

06.3.2015

JÄSENMAKSUSYSTEEMISSÄ ILMENNYT PIENTÄ VIILAAMISEN TARVETTA!!!

Jäsenmaksut ovat saapuneet postitse jäsenille maaliskuun ensimmäisellä viikolla eli vk 10/2015. Ongelmaksi on muodostunut avioparien yhteisomistukset/yksinomistukset. Kun aviopari omistaa osan metsistä yhdessä ja osan yksinään, omistusta käsitellään kahtena eri omistuksena ja systeemi tuottaa kaksi eri jäsenmaksua. Riippuen omistuksien pinta-alasta, yhteen laskettu jäsenmaksu saattaa nousta korkeammaksi kuin oli tarkoitus. Näille yhteisomistustapauksille räätälöidään pyynnöstä väliaikainen menettely, joten olkaapa yhteydessä yhdistykseen.